NOTISER MAJ 2007


Rapportera fjärilar!


Foto: Åke Abrahamsson

Intresset för våra fjärilar har ökat under senare år. Det behövs för kunskapen är dålig. Rapportera dina fynd till hemsidan så får fler del av dem och vi ökar på kunskapen om Falbygdens insektfauna. Ta bilder! Det är förhållandevis lätt att fotografera fjärilar med vilken enkel digitalkamera som helst som har makrofunktion. Skicka in bilder till hemsidan, om det kommer många kan vi rent av kora en vinnare - Årets Fjärilsbild - med något trevligt pris.
Så här i slutet av maj har de tidiga vårfjärilarna slutat att flyga medan deras larver kryper hejd vilt inte minst på nässlorna. Nu börjar samtidigt sommarfjärilarna med blåvingar, gräsfjärilar och allt möjligt annat att synas i markerna. Det gäller att hänga på med kamera och fjärilsbok. Fjärilar gillar kryddväxter. Plantera rikligt med kungsmynta, lavendel och alla sorters kryddväxter och få en härlig eftersommar med trädgården full av fjärilar.

/Åke


Gråhake på avvägar


Foto: Ingemar Carlsson

För någon dag sedan blev Rolf Grahm larmad med budskapet att det fanns en så konstig fågel i en kohage i Vedum. Det visade sig att det var en gråhakedopping som hade nödlandat. Rolf ordnade förstås så att den fick vatten under fötterna, närmare bestämt släppte den i Sjötorpasjön där den direkt dök en god sträcka för att sedan ligga och putsa sig.

/Åke
2
007-05-17


Större beckasinsnäppa i Sätunaviken.

Under de senaste dagarna har det drällt av rara fåglar i
Västgötalandskapet.  Detta har kommit vår egen kommun till del på så sätt att just i dag - onsdag finns en större beckasinsnäppa i Södra Sätunaviken.
Kolla i fågelboken hur denna amerikanska raring ser ut.
Ta mot Hälsingsgården i Sätuna by, parkera på den nya parkeringen och gå så långt söderut som vägen räcker. Där utanför var den på några flytöar under eftermiddagen.


/Åke
2007-05-16

Beckasinsnäppan fanns kvar även söndagen den 20/5.
Kontrollera via rapportsystemet Svalan om fågeln är kvar, klicka här >>


/Mari


Svart rödstjärthäckning som for i väg

Det ena av de svarta rödstjärtparen vid lokstallarna hade valt ett mindre bra ställe att placera boet på. De hade lagt det på en rälsläggarmaskin som stått parkerad på bangården en längre tid. Tyvärr skulle den just nu iväg till Skåne för att användas och med åkte de svarta rödstjärtarnas bo. Kullen var precis fullagd.
Vi får hoppas att de väljer ett bättre ställe att lägga om på.
Bilder visar hur det såg ut.
Foto Åke Abrahamsson/Åke
2
007-05-15


Artrally i Valtorp.

Första maj hade klubben ett artrally i Valtorps socken. Meningen var alltså att ett antal lag under några timmar skulle försöka hitta så många fågelarter som möjligt i denna ganska typiska falbygdssocken. Nu blev ju inte uppslutningen direkt lysande, i själva verket var det bara ett lag anmält nämnligen de båda ledarna. Vi lät ju dock inte detta nedslå oss utan vi körde ju naturligtvis dock med den skillnaden att vi förlade rallyt till morgonen istället för kvällen. Under de tre morgontimmarna noterade vi 42 arter. Hade vi anträngt oss lite mer så hade vi kanske fått några mer arter. Vi kunde t ex ha studerat kartan mer innan och sökt efter lite fler biotoper. Av roligare arter som noterades var mindre strandpipare vid Rössberga kalkbrott, strömstare, forsärla och gärdsmyg vid Rössberga kvarn och göktyta vid Berga kalkbrott. Dessutom hördes storspov spela på avstånd. Vad vi däremot förundrades över var att vi inte såg en enda tofsvipa och vi hörde inte en enda sånglärka sjunga. Vi såg ett på sånglärkor utmed skövdevägen det var de enda. Hade vi besökt mossarna söder om Wrangelsholm så hade vi med stor sannolikhet noterat tofsvipor men utmed de vägar som vi körde såg vi inga. Jag talade med Åke om detta och han frågade då om vi sett eller hört några hämplingar och det hade vi naturligtvis inte gjort. Detta är bara en liten reflektion över situationen på Falbygden nu. Kanske hade vi lite otur, kanske är det speciellt tunt med vipor i Valtorp. Jag besökte i förgår den s k Åsbergadammen i Friggeråker som ligger omgiven av mycket stora öppna och mycket enehanda fält och jag hade cirka 20 vipor varnande runt mig så det finns ju fortfarande ganska gott om vipor på sina håll.
Christian och jag kommer att besöka någon av "skogssocknarna" i södra delen av kommunen och se hur många arter vi hittar på några timmar. Vi återkommer med resultatet. Gå nu ut och leta reda på några hämplingar.

/Lennart


Buskmössen har vaknat!

Redan har minst tre observationer av buskmöss gjorts på Falbygden. En från Naglarp i Kinneveds socken, en från Skår i Gökhems socken och en från Skyberg i Marka socken. Buskmössen vintersover från oktober till maj, det måste finnas vegetation i tillräcklig omfattning så att de kan få skydd och att hitta mat. Den från Marka, som jag själv hittade, tänkte jag att väga men den bet mig så illa att jag tappade den.
Jag vill be alla som träffar på den lilla långsvansade musen med det svarta bandet längs ryggen att rapportera detta till mej Åke Abrahamsson eller till hemsidan. En större sammanställning av buskmusfynden på Falbygden pockar på, men denna text på hemsidan kommer att byggas på vartefter som sommaren går
.
En artikel om buskmössen på Falbygden som Jonas Grahn skrivit kommer publiceras i Fauna och Flora under året. Missa inte den!


/Åke
2
007-05-07


Simfågelräkningar vid Hornborgasjön

Så var det färdigräknat för den här gången. Räkningarna startar igen i mitten av augusti och pågår till isläggningen. Resultaten kan du alltid ta del av genom att gå in på Hornborgasjöns Fältstations hemsida.

/Åke 


Mer Torrevalla....

Den 4 maj satte vi upp de sista holkarna för säsongen i vårt skötebarn Torrevalla ängar. Det handlade om göktyteholkar som Ulrich Tourbier har tillverkat. Mindre hackspett trummade frenetiskt under arbetets gång och förutom alla trädpiplärkor och lövsångare hörde vid rödstjärt och spillkråka, såg två stjärtmesar, hörde trädkrypare och mycket annat. Detta är ett jättefint område som många borde besöka. Kom på vårt majmöte som är förlagt till Torrevalla ängar.

/Åke


Hur många arter kan man se i Falköpings kommun?

Frågan har ställts tidigare och vi har återkommit då och då i ämnet. Hur som helst är det så att per den 30 april hade 179 arter observerats i vår kommun. Det ger oss en tjugosjätte plats i landet vilket är hedrande eftersom kustkommunerna och våra sydligaste landskap måste vara bättre. Vi var ett tag på tjugoförsta plats men har tappat på sistone. I Västra Götaland är vi på tredje plats, endast Göteborg och Vänersborg är före som tycks omöjliga att komma förbi.
Den som dragit ihop flest för egen del är Sven Olof Green som fått ihop 160 arter så här långt. Vi gratulerar Sven Olof till bedriften. Slutresultatet 2006 blev 225 arter som naturligtvis bör slås.

/Åke