NOTISER MAJ 2017

 

Fler toppresor...

Och så åkte vi till Kvismaren i Nerike en stycke in i maj, den fina artlistan som Erik Tornberger ordnat till finns här nedan.
Jag vill endast framhålla resans höjdpunkt, vi kunde lyssna till ortolansparv vid det lövskogsreservat som heter Sörön och som ligger alldeles nära Kvismaren. Vilken höjdare! En gång i tiden var ortolansparven en vanlig fågel - till exempel på Falbygden. Nu är det en raritet över hela landet.

Åke Ab 240517


NÄRKE 25 MAJ 2017

Ortolansparv
Gulsparv
Näktergal
Härmsångare
Trädgårdsångare
Grönsångare
Lövsångare
Svarthätta
Törnsångare
Rörsångare
Sävsångare
Sävsparv
Steglits
Talgoxe
Blåmes
Rödhake
Bofink
Gärdsmyg
Grå Flugsnappare
S
vartvit flugsnappare
Stenskvätta
Buskskvätta
Nötväcka
Koltrast
Taltrast
Trädpiplärka
Stare
Törnskata
Korp
Skata
Kaja
Kråka
Tornseglare
Ladusvala
Backsvala
Sädesärla
Gulärla
Ormvråk
Bivråk
Tornfalk
Lärkfalk
Havsörn
Fiskgjuse
Brun Kärrhök
Kattuggla
Svarttärna
Fisktärna
Fiskmås
Skrattmås
Dvärgmås
Gråtrut
Skäggdopping
Gråhakedopping
Knölsvan
Sångsvan
Kanadagås
Grågås
Brunand
Skedand
Gräsand
Snatterand
Bläsand
Vigg
Årta
Kricka
Knipa
Sothöna
Rödbena
Mosnäppa
Trana
Brushane
Gråhäger
Tofsvipa
Grönbena
Större Strandpipare
Strandskata
Brushane
Kärrsnäppa
Tamduva
Ringduva
Rosenfink
Sånglärka
Rördrom


Bra resa!

Sjöryd vid Dettern stod på programmet vid mitten av maj och resan blev inte sämre av att man firade fågelskådningens dag. Vilket fint arrangemang: Här ligger vi i lä men går att reparera. Fåglarna då. Det bästa blir två vassångare, en blåhake, en ängshök hona. flera skäggmesar och en pungmes. Inte illa! På vägen hem åkte vi till Österås vid Floby och - äntligen - hittade de tre första fjällpiparna för säsongen.

//Åke Ab 170513


Hallandsresa  den 29/4 med Skövde och Falbygdens Fågelklubb.

Vi startade skådandet på Getterön med bla fjällgås, ett par pilgrimsfalkar och massor av vitkindad gäss. Sedan lockade svarthuvad mås i Larssons våtmark och svartbent strandpipare i Påarp där vi också såg många sjöorrar, som rastade. Resan gick norrut till Korshamn, där fanns 18 myrspovar och lite andra vadare. Nästa stopp blev Digesgårds naturreservat, där Edvin hittade ett par svarthakad buskskvätta. Sista stoppet skedde vid Galtabäck med mängder av vitkindade gäss och ca 40 storspovar. Alla nio var nöjda  med resan, lite kyligt men solsken det mesta  av dagen.

Antal arter 111 st.

//Anita Ljungström

ARTLISTA

Knölsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Fjällgås
Grågås
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Svärta
Sjöorre
Knipa
Småskrake
Storskrake
Fasan
Storlom
Smådopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Tofsvipa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Svarthuvad mås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Tamduva
Ringduva
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Rödvingetrast
Taltrast
Sävsångare
Ärtsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Skäggmes
Blåmes
Talgoxe
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Pilfink
Bofink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv