NOTISER MARS 2004

 
 
 Exkursionsrapport

Den 24 mars hade klubben en ugglelyssning i de säkra och numera välbekanta markerna söder om Sandhem. Årets resultat kan emellertid inte beskrivas på annat sätt än med ordet fiasko. På sträckan förbi Tittebo där vi genom åren som mest hört åtta pärlugglor på sex kilometer hördes denna gång inte ett ljud. Om det beror på ett dåligt år eller en dålig kväll eller dåligt väder (kraftigt snötäcke) kan inte avgöras. 
Åke A ledde exkursionen som lockat runt 20 deltagare.


Mönarp 
 
I Mönarp har en stor sångsvanflock kunnat ses. 
Den 23 mars innehöll den 189 sångsvanar, 7 mindre sångsvanar, 140 kanadagäss, 18 grågäss och 2 sädgäss.
Det har tidigare varit över 300 sångsvan i Mönarp.

Den 25 mars fanns det 262 sångsvan, 11 mindre sångsvan, 23 grågås, 41 kanadagås, 2 fjällvråkar och tre ordvråkar i Mönarp. Dessutom 14 tranor.


Foto: Åke Abrahamsson


Minifågelsjö

I mitten av mars fanns en minifågelsjö vid gamla Göteborgsvägen. 
Där kunde man se mängder med sångsvan, änder och gäss. 
Dessutom tre mindre sångsvanar.Foto: Åke Abrahamsson


Månadsmöte i mars
 
Föreningens marsmöte hölls på Dalénmuseet i Stenstorp. 
Det var mycket välbesökt och innehöll givetvis även en visning av det mycket intressanta museet, förträffligt ledsagade av museets guide Bo Köhler.

 
Foto: Åke Abrahamsson


Örnavslutning
 

Den 13 mars avslutades årets örnutfodring och Öppet hus i Trandansen med en samling för de som hjälpt till och jobbat i vinter. 
Tjugofem personer mötte upp till en riktig trivselstund med fika och oerhört fina och instruktiva bilder som Gösta Eriksson och Jan Johansson visade.
 


Foto: Åke Abrahamsson