NOTISER MARS 2006


Tranor


Naturum "Trandansen" 2006-03-19


2006-03-26
Ett färre antal tranor har anlänt till Vadboden, men än så länge håller vintern ett rejält grepp om vår bygd.
Se bilder här >>


Statistik över antal tranor vid Hornborgasjön >>

Vill du få en försmak av hur det ser ut och låter i tranmarkerna längre fram i april så kan du kika på Lennart Sundhs videofilm (939 kB)
här >>

Svalan kan du kolla aktuella fågelobservationer från Hornborgasjön >>


Om Fjäderfäinfluensan

Så här i brytningstid mellan vinter och vår funderar säkert en och annan på vad som skall hända när våra flyttfåglar kommer på allvar. Den största koncentrationen har vi vid Hornborgasjön där tranorna står mest i fokus. Man bör dock komma ihåg att där även är  stora mängder änder, svanar och gäss. Statens jordbruksverk har gjort ett särskilt uttalande om just Hornborgasjön och man föreslår inga restriktioner när det gäller besökare, matning, tillgänglighet och så vidare. Detta kan ju emellertid ändra sig! 

En av de vanligaste frågorna är vad man skall göra om man hittar döda fåglar. Svaret är att man bör kontakta kommunens miljökontor eller polisen, i synnerhet om det gäller simfåglar eller andra större fåglar.

Som en allmän rekommendation gäller att man skall ta till sig den sakliga och objektiva information som levereras av Statens Veterinärmedicinska Anstalt eller av Statens Jordbruksverk. Statens Jordbruksverk har en  mycket bra hemsida där du hittar den senaste informationen. Adressen är www.sjv.se.
Titta på nyhetssändningarna, dom använder sig av de bästa experterna, till exempel Björn Olsen som är en av världens ledande experter på fågelburna infektioner. Man skall däremot inte låta sig skrämmas av den lösnummerjournalistik som tillexempel vissa kvällstidningar levererar.

/Åke