NOTISER MARS 2008


TRANOR

Nu har tranorna anlänt till Hornborgasjön.
Så här såg det ut vid "Vadboden" 29 mars-08


Foto: Åke Abrahamsson

Statistik
över antal tranor vid Hornborgasjön >>

Läs mer om tranor här >>


Naturvårdsprogram för Falköpings kommun
Detta digra arbete är nu färdigt och ute för samråd som är öppet till den 30 mars.
Vem som helst kan ha synpunkter.
Använd länken nedan och ta del av programmet som förutom åtgärdsprogram innehåller en beskrivning av nästan ettusen objekt med höga naturvärden.

Naturvårdsprogram för Falköpings kommun >>

/Åke
 


Upprop kattuggleholkar!

Genom åren har ganska många kattuggleholkar satts upp i bygden. Eftersom vi har dålig kläm på vilka som är i bruk och var de finns vore det intressant att få kunskap om hur många de är och var de är uppsatta. Vi kommer att fråga på mötena framöver men det går naturligtvis jättebra att svara via hemsidan. 

/Åke


Artårslistan 2008

Nu har två månader av året gått och det är dags att göra den första avstämningen av hur det går för dem som jobbar på en så fet kommunlista som möjligt. När jag tittar på skådarlistans toppskikt hittar jag betydligt fler namn än där var förra året vilket är mycket glädjande.
Den sista februari hade det setts 102 arter i kommunen vilket skall jämföras med 112 år 2007. Detta betyder att det var det mycket vassare med tättingar förra året och dessutom en och annan vinterraritet. I år saknas siskflockar och mycket annat därtill. Ytterst få bofinkar tycks till exempel ha funnits i kommunen i vinter! I gengäld har vi kunnat glädja oss åt alla svanar och gäss som funnits att titta på. Hela artlistan kommer att återges här i ett nästa steg.
Skådarligan toppas av Christopher Magnusson (84), därefter följer Albin Torsson(83), Sven Olof Green(83) och Ingemar Nilsson(80). Sedan Anita Ljungström(80), Inge Olsson(76)och Ing Mari Bertilsson(74). Därefter Jörgen Fritzon(73) och Clas Hermansson(73). Se där är de åtta första.
Bra jobbat! Ny rapport kommer varje månad under våren.

/Åke