NOTISER MARS 2022


Årsmötet - äntligen

Ja så kunde det då äntligen genomföras ett riktigt årsmöte. Visserligen ett par månader försenat men ändå. I dessa besvärliga tider som vi genomlevt och som vi fortfarande till viss del befinner oss i så är det ju hoppfullt att något återgår till det normala. Själva årsmötet var väl förberett och det klarades av galant med Olof Johansson som sedvanlig mötesordförande. Föreningens ekonomi har klarat av pandemin bra trots uteblivna tranguidningar och örndagar. Vad som är värt att notera är att under året har det sålts holk och margarinmatare för drygt 27.000 kronor.  Om man betänker att en uggleholk som det ju kanske inte säljs så många av kostar 150 kr så förstår man  hur många småholkar och matare det sålts. Heder åt våra holkspikare. Styrelsen omvaldes i sin helhet så även revisorer. Ing-Marie Gustafsson avgick ur valberedningen och ersattes av Enar Höglund.  Medlemsavgiften för 2023 är oförändrad.
Det är nu ganska många år sedan föreningen utsåg några hedersmedlemmar men nu var det äntligen dags. Först ut var föreningens hemsidas redaktör Mari Friberg. Hon startade den för ett 20-tal år sedan och har med den äran administrerat densamma. I ett litet tacktal anförde Mari att det kunde tyckas vara märkligt med en hemsida som sett likadan ut under hela tiden, att den inte utvecklats. Åke  menade då att den fungerat alldeles utmärkt och att Mari uppenbarligen varit rätt ute från början. Näst på tur att utses till hedersmedlem var Siwert Skoglund margarinmatarnas uppfinnare. Det är ju just dessa som Siwert har blivit känd för och som han själv och föreningen har sålt i stora mängder. En enkel uppfinning som fungerar alldeles utmärkt. Vi vet dock att Siwert inte inte enbart gör margarinmatare. I hans "visningsrum" hemma i Vinköl kan man se många olika sorters holkar och matarbord. Uppfinningslustan är enorm.  Med dessa hedersmedlemsskap vill styrelsen tacka Mari och Siwert för det jobb dom gjort och som dom förhoppningsvis kommer att fortsätta att göra för föreningen. 
Efter årsmötets avslutning följde ett bildkåseri av bygdens son Niclas Fällström.  En trevlig vandring under ett år i våra bygder bland annat i hans egenskap som kommunens landsbygdsutvecklare.
Därefter följde det som nu också blivit något av en tradition nämligen Susannes förnämliga smörgåstårtor.
Kvällen avslutades som sig bör med klubbens lotteri. Vi kan än en gång konstatera att Fru Fortuna är en nyckfull dam men det hör väl till grejen.
Avslutningsvis kan vi konstatera att ännu ett alldeles utmärkt årsmöte är genomfört och att ca 60 medlemmar var närvarande.

Lennart 2022-03-28


Ägretthägrar i Sjötorpasjön

Vem kunde tro detta för bara några år sedan.
Ägretthägrar på Sjötorpasjöns is. Förändringar kommer fort i fågelfaunan i bland. Åt båda håll.

Torlef Halvorsen fotograferade och Åke skrev 2022-03-24


©Torleif Halvorsen


Kul fågel

En snösparv har förgyllt livet för besökarna vid Plattformen ute på Fågeludden några dagar. Helt oskygg, när jag var där och satt på bänken satt även den på bänken på blott en meters avstånd.

Åke skrev
2022-03-23 och Lennart Ljuhs fotade.


©Lennart Ljuhs


Jorduggla i Mönarp

Sedan någon tid har en jorduggla bjudit på uppvisning borta vid Långabergen i Mönarp. Den har varit lättsedd inom området norr om vägen med de många vindkraftverken. I fredags, (den 11.3) höll den hela tiden till bort emot skogen mellan Risholmen och Banvallen. Högflykt och attack på passerande kråkfåglar förekom. Detta beteende indikerar lite mer än endast födosök. Kan vara värt att ta en titt på området fram i maj - juni.
Jordugglor har häckat förr i området fast en bit längre söderut.

Torleif Halvorsen har tagit den förnämliga bilden och Åke skrev 2022-03-13


©
Torleif Halvorsen