NOTISER NOVEMBER 2009


Nu är vi igång


I dag, den 9 december, är örnmatningen i gång. Alla förberedelser är klara, så även småfågelutfodringarna vid Trandansen. Att det har dröjt längre än vanligt beror till största delen på att betesdjuren varit kvar. Det är samma organisation som tidigare år när det gäller att sköta utläggen på utfodringen samt senare våra öppna hus i Trandansen. Dock med den skillnaden att Gerd och Helge och även Gösta har valt att dra sig tillbaka efter många års trogen tjänst.
Det finns alltid plats för fler så hör av er om ni vill hjälpa till. Jan Johansson ansvarar för släplistan till utfodringen och Susanne Wieland, Anita Ljungström och Ingalill Abrahamsson kommer att ha hand om de öppna husen. Den 9-10 januari, den 17 januari, den 24 januari, den 31 januari och den 6-7 februari har vi öppet hus i Trandansen. Mer info kommer efter hand på hemsidan.

//Åke 091126


Pyssel i vintermörkret

Logga in på Norbottens Ornitologiska Förenings hemsida så hittar ni en riktigt rolig julkalender att pröva kunskaperna på  www.nof.nu
(Tipstack till Sten Danielsson.)


Dags igen......

Förra vintern hade vi igång en varfågelinventering under vintermånaderna. Den blev väldigt bra och många rapporter kom in. Nu gör vi om det och lägger till fjällvråkarna.
Det handlar således om varfåglar och fjällvråkar i Falköpings kommun under tiden mellan den 1 november och den 15 mars. Rapportera till mig Åke Abrahamsson på E- postadressen ake.p.abrahamsson@telia.com eller till hemsidan. Det går också bra att rapportera på Svalan för er som brukar göra det. Även rapporter på papper naturligtvis och då är det till Anita Ljungström som vanligt.
Sammanställningar kommer regelbundet på hemsidan. Jag har redan observationer från Solberga och Mularp, heta platser i sammanhanget.
Vi tar förstås med några av Lennart Ljus fina fågelbilder.

Foto: Lennart Ljuhs


Foto: Lennart Ljuhs
 

//Åke 091127


Örnvinter även i år!

Vi planerar att precis som vanligt hålla igång vår örnutfodring i vinter. Vi har inte kunnat starta med något utlägg ännu eftersom betesdjuren går kvar.
Örnhelger i Trandansen planeras från den 9 -10 januari och fem helger framåt.
Innan jul kommer ett nytt programblad ut med alla detaljer.
Anita Ljungström, Susanne Wieland och Ingalill Abrahamsson bildar teamet som skall ordna med faciliteter och personal till våra öppna hus. Dom kommer att höra av sig till många utav er med vädjan om hjälp - utan den fina uppslutning som vi sett tidigare år går det inte.
Jan Johansson håller i listan för grisasläpet.
Och som sagts ovan - det är inte att tänka på så länge kossorna går kvar. Info kommer att finnas så fort saker och ting ändra från nu.
Väl mött i vinter.


//Åke 091126


Simfågelräkningarna

Den 14 november ägde årets sista officiella räkning av simfåglar i Hornborgasjön rum.
Höga antal för knölsvan (2359), Gräsand (3945), Bläsand (2594) samt storskrake 1150.
Totalantalet blev 21 100 fåglar.
Som vanligt hittar ni det kompletta resultatet på Hornborgasjöns Fältstations hemsida.

//Åke 091126