NOTISER NOVEMBER 2017

 

Inga örndagar i vinter

Platskontorets tidsplan för ombyggnad av Trandansen ser inte ut att hålla, därför ingen garanti att byggnaden är tillgänglig de tänkta Örndagarna. Tråkigt att den långa traditionen med Örndagar/öppet hus bryts. Utlägg av mat kommer att göras i mån av tillgång, med prio på helger under januari då vi vet att det kommer många besökande som vill se örn.

Jan


HORNBORGASJÖN fredag vecka 46

Delar av sjön tidvis tillfrusen, inga större mängder änder i rörelse. Utmed strandkanterna vinterhämpling, gråsiskor, snösparv mm.

meddelar
Jan Johansson
som har fotograferat


Vinterhämpling

©Jan Johansson

Salskrakar

©Jan Johansson


HORNBORGASJÖN vecka 45

Gott om höstrastande änder i Hornborgasjön. Antalsmässigt framförallt kricka, men även flockar med stjärtänder, den största flocken närmare hundra. Även enstaka alfåglar.

meddelar
Jan Johansson
som har fotograferat


Krickor

©Jan Johansson

Stjärtänder

©Jan Johansson


Alfågel

©Jan Johansson