NOTISER NOVEMBER 2023

 

Mindre hackspett, trevligt höstmöte i närmiljö

Hackspetten var helt inställd på att leta gallbildningar på åkertistel. Gallen bearbetar den för att komma åt larven av borrflugan Urophora cardui (finns inget svenskt namn). Gallen, som nu på hösten är nästan trähård, håller hackspetten fast med fötterna när den bearbetar den.

Borrflugan, som kommer fram på vårkanten, är också en trevlig bekantskap, kanske något större än en mygga. Har ett spel som man nästan associerar till orrspel när den springer runt på blad och viftar med vingarna.

// Jan och Mari 2023-11-11


©Jan Johansson


©Mari Friberg


©Mari Friberg


©Mari Friberg


©Mari Friberg


©Mari Friberg


Föreningsnytt

På söndagen den 5 november avslutades exkursionsprogrammet med en "Havsörnssafari". En programpunkt som funnits med i många år, men som kanske har gjort sitt. Vi var endast två som gav oss iväg. En fin dag med fantastisk fina skäggmesar längs med vallen vid Utloppet. Duvhök och sparvhök, orm- och fjällvråk, havsörn samt blå kärrhök. Inte illa. Simänderna har bytt till vårdräkt, så stjärtänder och skedänder är lika granna så som vi vill se dem.

Den 16 november har vi ny torsdagsträff klockan 18. Efter säsongen skall vi utvärdera för att se vart vi är på väg.

Nästa månadsmöte är den 21 november därefter återstår endast lucia den 13 december,.

En viktigt arbete har inletts: programmet för 2024. Vi har lärt oss mycket under åren, men saker ändrar sig. Det som var bra en gång är inte alltid bra. Kom gärna med tips och förslag.

Titta även in på klubbens Facebooksida. Där händer mycket.

// Åke 231106