NOTISER SEPTEMBER 2004

 
 
Semesterminne

Läs här >>>
 


 

Havsfåglar på Hönö den 25 september


 
Klubben har under senare år arrangerat flera havsfågelresor som fått ställas in eftersom villkoret varit rätt vindar. Den här gången bestämde vi att vi skall åka även om det är kvav lugnt. Anmälningslistan omfattade fem personer som gav sig i väg i mörkret utan att den fanns så mycket som en vindpust i träden. Under vägen stötte ett gäng från Skövde Fågelklubb till och därmed var exkursionen uppe i ett femtontal personer.

Väl framme på Hönö vandrade vi ut mot Kråkudden alltmedan en stilla bris smekte våra kinder. Emellertid friskade vinden i lite så att den nog kom upp till en sju till åtta sekundmeter. Omständigheterna var ändå inte särskilt ljusa men trots för lite vind och fel riktning blev det riktigt bra, skulle det visa sig.

Sammanfattat blev resultatet sex havssulor i olika dräkter, tio stormfåglar, ett tiotal storlabbar och minst lika många tretåiga måsar. Många sillgrisslor och tordmular, en lunnefågel, två toppskarvar (som dock de flesta missade), och ett par storlommar medan sjöorrar, svärtor, alfåglar, bläsänder och stjärtänder kompletterade upp de många ejdrarna på andsidan. En stenfalk drog förbi och skärpiplärkorna gladde många av deltagarna.

På hemvägen passade vi på att stanna till vid Torsviken där änder av flera slag kunde beskådas och dessutom inte mindre än sex smådoppingar.

Alla var överens om att dagen hade varit riktigt lyckad när det så småningom var dags att bryta upp.

Åke A skrev.


 
Stäpphök 1 ungfågel i Mönarp
den 21 september

Även i år har det dykt upp en ung stäpphök i Mönarp.
Det är (som vanligt) Ingemar Nilsson som upptäckt den.

Passa på att åka ut och leta. 
Bra område är söder om vägen Mönarp – Slutarp.
Titta särskilt mot en mindre grandunge åt söder – sydväst, på andra sidan kanalen.

Notera särskilt: Roströd undersida, kraftig teckning på kinden (Boa). 
Mörka inre handpennor under och spetsade vingar.
Ser liten ut.

Åke A skrev


Klubbresan till Vänersborgsviken och Hullsjön den 5 september


 


Tio deltagare hade mött upp när vi gav oss iväg i arla morgonstunden till, som det skulle visa sig, en riktigt trevlig fågeldag. Man kunde befara att det vackra vädret skulle haverera alla sträckrörelser över Vänersborgsviken, men så blev det nu inte, resultatet blev istället
alldeles utmärkt.
Vadarna börja ta slut när man passerat första september, men i stället kan det vara bra med andfåglar och så blev det den här vackra söndagen, Säkert passerade bortemot ettusen bläsänder och ett par hundra stjärtänder. Goda tillfällen gavs att lära sig hur man skiljer dessa båda arter ifrån varandra i flykten. Några sjöorrar och en svärta svängde och runt för att sedan åter vända ut mot öppna sjön. Flera smålommar och i varje fall en storlom passerade.
Vadare saknades inte helt, myrspov, kustpipare, kärrsnäppa och större strandpipare passerade, dock endast i små antal.
Man märker svårigheten att som inlandsskådare klara ut de passerande fåglarnas arttillhörighet. De som i stort sett varje morgon övervakar en sådan här sträcklokal blir mycket skickliga på att skilja siluetter och flyktbeteenden så att artbestämning kan göras även av fåglar som passerar på långa håll. Övning ger färdighet. Man kan inte göra annat än att rekommendera Falbygdsskådarna till tätare besök vid en så här otroligt fin sträcklokal.
Det är enkelt och bekvämt, åk rakt in i Vänersborg, ta till höger strax innan kyrkan, åk så långt gatan räcker, parkera och gå genom park och strandpromenad. Obsplatsen syns tydligt, en liten holme med en kort bro till. Enklare kan det inte vara,
Det kan dessutom noteras att även kvällarna kan vara utmärkta även om motljuset kan bli kämpigt.
Efter Vänersborgsviken åkte vi till Kårebro vid Hullsjön eftersom Dettern skulle ta lite för lång tid. Kårebro ligger vid vår sida om sjön. Man tar mot Vårgårda i rondell och sedan omedelbart höger och stannar vid en mindre skolbyggnad. Sedan går man ner till torn och gömsle, också mycket enkelt.
Här såg vi bland annat pilgrimsfalk en del vadare och avsevärt tid ägnades åt att försöka hitta en rödstrupig piplärka bland alla ängspiplärkorna vilket emellertid inte lyckades

En utmärkt resa som Åke ledde och även refererade.