NOTISER SEPTEMBER 2014

 

ÅRETS FÅGELSKÅDARE

Ja, denna förnämliga utmärkelse instiftad av Sveriges Ornitologiska Förening tillföll "vår" Christopher Magnusson vid årets upplaga av FALSTERBO BIRD SHOW! under den gångna helgen.
Christopher är i högsta grad bördig från Falköping och har sina "fågelrötter" i vår Smådoppingverksamhet. Starkt knuten till Hornborgasjöns Fältstation sedan flera år och dessutom med ett mångårigt engagemang vid Ottenby Fågelstation i bagaget. I nutiden tillbringar Christopher dagarna på Göteborgs Universitet.

Läs mer HÄR >>>

Åke Ab skrev och fotade den 140908

Christopher - med bistånd av Hanna Berg - berättar om ringmärkningen och dess syften och mål vid Hornborgadagen härförliden.


Sälgskimmerfjäril, ny dagfjärilsart för Falköping

Första fyndet gjordes av Emma och Susanne Wieland hemma i bostaden på östra Mössebergskanten 2014-07-09. Efter det har Lennart Sundh sett två exemplar i trakten av Östra Tunhem på norra Mössebergskanten. För Skövde finns flera fynd rapporterade på Artportalen 2014, de flesta på östkanten av Billingen. Det kanske är i kanten på våra platåberg man ska spana efter sälgskimmerfjärilen. Men det finns fynd från andra område också, närmaste lokal tidigare och där den är rapporterad ifrån de tre senaste åren är Humla. Rapporterade fynd på Artportalen för Västergötland visar en stadig ökning: 2010 1 st, 2011 5 st, 2012 13 st, 2013 14 st, 2014 56 st. Första fyndet i Sverige är från  1981. Övervintrar som larv, lever på olika salixarter.

En annan dagfjärilsart som är på väg norrut är kartfjäril. Första fyndet i Sverige 1982. Närmaste fynd Kyrketorp Skövde 2011-05-18, datum indikerar att det är en fjäril av första generationen. Arten flyger i två generationer och övervintrar som puppa. För Västergötland finns ytterligare några fynd med tidig datum, men dom flesta är från juli-aug. Rapporter på Artportalen för Västergötland tyder på att utbredningen stannat av: 2011 13 st, 2012 13 st, 2013 2 st, 2014 3 st.

Kul med nya arter men vad har hänt med nässelfjäril och påfågelöga. Jag tycker  det varit en klar nergång de två senaste åren. Båda arterna övervintrar som fullbildade, när första värmen kommer på våren sitter de i fönstren på uthusen och vill ut. Har bara haft nån enstaka övervintrande nässelfjäril de sista två åren i uthusen. Däremot är det ett väldigt bra år för amiral, citronfjäril, sorgmantel och lokalt även tistelfjäril.

Jan Johansson skrev 2014-09-08


©Susanne Wieland


Fin insats (som alltid!)

Den 31 augusti gick årets Hornborgadag av stapeln och som vanligt hade vi guider ute på Fågeludden. I första passet var det Inge Olsson och Håkan Fridner och i det andra Rolf Andersson och Ingmari Gustavsson. De många besökarna fick en god inblick i Hornborgasjöns fågelliv och särskilt de många havsörnarna.
När man fått sitt lystmäte av fåglar på avstånd kunde man se dem på på nära håll; ett stycke bort fanns Fältstationens ringmärkningsförevisning, även den mycket uppskattad. Det första som hände där var hornugglan på bilden nedan.I dag - den 6 september - gick Studiefrämjandets NATUR OCH KULTURFESTIVAL av stapeln nere vid Järnvägsgatan. Vi var där förstås med holkar böcker och information. Helge Sundén och Lennart Friggeråker skötte ruljansen med den äran.Åke Ab den 140906


"Polska" svanar!

Årets häckningsresultat bland Sjötorpasjöns knölsvanar blev 11 kullar med tillsammans 47 ungar. Ett mycket bra resultat, sjön är ju inte stor. En av kullarna innehåller tre "polska" svanar samt fyra alldeles normala. Detta innebär att ungarna är rent vita till skillnad mot den normala grå ungdräkten.
Tittar man efter kan man se att benen är skära till skillnad mot mörka ben. Detta mycket sällsynta förhållande beror på en genetisk mutation som man väl inte har förklarat riktigt. vad den beror på. Efter första ruggningen ser de ut som alla andra ungsvanar. De skära benen är dock kvar.

Åke Ab skrev och fotade 140902