NOTISER SEPTEMBER 2015

 

Det blev en stäpphök!

Vi var tretton deltagare från våra båda klubbar som åkte till Skåne denna gång mitt i september. Man att man deltar i ett lotteri när man åker på en helg som är bestämd långt i förväg. Denna gång blev det en nit om man med vinst menar att man kan sitta på Ljungen i två dagar medan allehanda rovfåglar drar förbi i mängd. Mulet och hårda ostvindar spolierade detta totalt och dessvärre även tättingarna. Så vi begav oss in i Skåne redan tidigt på lördagen med hopp om lite fler intressanta rovfåglar. Det blev i alla fall en grann kungsörn vid Näsbyholm och havsörnarna var ganska många som de ofta är numera. Vi nådde ända till Fyledalen där vi fick resans enda pilgrimsfalk. Kronhjortar brölade mäktigt över dalgången medan en flock dovhjortar betade tryggt på ängen nedanför. Sammanfattningen blir ändå en ganska lång tur med relativt få fåglar. På resans plussida hittar vi en nära nog komplett vadarlista med arton arter, om jag har räknat rätt. Här var höjdaren en flock med fler än 150 kustsnäppor. Kolla i artlistan från resan. Söndagen började om möjligt ännu sämre vädermässigt än dagen före. En rödstrupig piplärka fick några in på listan innan det blev dags att åka in i landet och hemåt. Det brukar innebära ett första stopp vid Krankesjön och Vombs ängar och så blev det även denna gång. Gransångarna lockade nedanför Silvåkratornet medan ett gott antal tornseglare sökte föda över sjön. Det gladde särskilt undertecknad som konstaterade att man kan minska den långa tid något som det dröjer innan de är tillbaka igen. Storkarna i Flyinge var som bortblåsta men det visade sig att ett femtiotal stod på en närliggande åker.

Vid tidigare resor har vi passat på att åka ut till Farhult vid Skälderviken med gott resultat.  Så även denna gång. Det var emellertid stäpphökar sedda i det området så vi beslutade oss för att leta efter den. Efter lite hit och dit hamnade vi helt rätt i geografin och som på beställning kom en ung stäpphökhane rakt emot oss över fälten. En fantastisk observation av en svårfunnen fågel även om de har blivit några fler på senare år. Som någon uttryckte det – bättre än så här kan det inte bli. Kolla Kent Ove Hvass tjusiga bild härintill. Det var tretton mycket upprymda resenärer som startade resan hem.

Till sist vill jag säga att de här resorna som vi gör tillsammas är lyxigt trevliga. Det gäller alla aspekter inte minst den sociala. Prova och häng med någon gång!
Kent Ove och Åke ledde det hela och som även skrev reseberättelsen.

Se artlistan här >>


©Kent-Ove Hvass


©Kent-Ove Hvass


Nu finns Falbygdens fågelklubb på Facebook