NOTISER SEPTEMBER 2016

 

Invasion?

Vi har fått ännu en härlig bild från Torleif Halvorsen. Det är en hökuggla som ännu en gång har intagit terrängen vid Lundby som ligger väster om Trädet samhälle. Det är skyltat. För några dagar sågs en hökuggla på Mösseberg - alldeles nära Bergstugan. Ut och leta efter hökugglor.
Tack Torleif för den fina bilden.

Åke Ab 160927


©Torleif Halvorsen


Börringevråk

Nej, det är ingen särskild art eller ras. Bara en beteckning på ormvråkar som är mer eller mindre vita. Namnet kommer av att det från början var en rent skånsk angelägenhet. Numera finns dessa "vita" ormvråkar även hos oss. Torleif Halvorsen har fotograferat denna fantastiskt vackra skapelse som ni ser på bilden här nedan. Vackrare än så kan de inte bli.

Åke Ab skrev 160916


©Torleif Halvorsen


SOMMARBILD

Från Torleif Halvorsen har vi fått fina gökbilder.
Den här kommer från Ripelången som ju är namnet på mossar i Grolanda - Jäla.

Åke skrev 160910


©Torleif Halvorsen