NOTISER SEPTEMBER 2023


"Kommunligan"

Varje vinter har jag någonstans visat resultatet i "kommunligan". Det vill säga hur många arter som har setts i våra näraliggande kommuner under året. Jo, året är inte slut men det blir inte så mycket mer; år efter år har vi för vår del hamnat på cirka 220. Så här ser det ut i slutet på september:

Falköping        217
Lidköping       215
Skövde          211      
Mariestad       210
Skara            206
Tidaholm       179

Som synes är det inga fantastiska skillnader mellan kommunerna. Till nyår kommer vi med ett slutresultat. Genom tiderna har det setts fler än 300 arter i vår kommun.

//Åke 2023-09-21


Gammafly i mängd

Gammaflyet är en migrerande liten fjäril (liksom amiral och tistelfjäril med flera) I år är de jättemånga, vår fjärilsbuske år full av dem.

//Åke 2023-09-08


©Ingalill Abrahamsson


FÖRENINGSNYTT

Resan till Hallandskusten ställdes in. Inte på grund av brist på ledare och deltagare utan på grund av hällregn.

Den traditionella nötkråkevandringen den tredje september lockade sju deltagare som kunde räkna in ett tjugofemtal nötkråkor och dessutom cirka 15 korsnäbbar.

Det uppstår i bland svårigheter med att höra av våra föredragshållare säger när lokalen är fylld med folk. Vi kommer därför  att låna högtalare och lämplig mikrofon av Studiefrämjandet från och med  nästa månadsmöte.

//Åke 2023-09-03