ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER NOVEMBER 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
             29/11 Fjällvråk 2-3 S. delen av Hornborgasjön JJ
16/11 Havsörn 3 (varav 2 ad)     S. delen av Hornborgasjön JJ
Fjällvråk 3 S. delen av Hornborgasjön JJ
11/11 Vinterhämpling 7 Mönarp LS
Fjällvråk 3 Mönarp LS
Sångsvan c:a 120 Mönarp LS
Sjöorre 1 hona Sjötorpasjön LS
Vigg 2 hanar Sjötorpasjön LS
Storskrake 3 honor
1 hane
Sjötorpasjön LS
Bläsand 3 Sjötorpasjön LS
Skäggdopping 1 Sjötorpasjön LS
Grågås c:a 50 Sjötorpasjön LS
Kanadagås c:a 300 Sjötorpasjön LS
Svart svan 1 Sjötorpasjön LS
Sidensvans 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
10/11 Sidensvans c:a 20 Tåstorp, Falköping UT
4/11 Svart svan 1 Sjötorpasjön UC,IC
Kanadagås 400 Sjötorpasjön UC,IC
Storskarv 2 Sjötorpasjön UC,IC
Storskrake 4 Sjötorpasjön UC,IC
2/11 Varfågel 1 Ore nabb, Hornborgasjön TJ
Ormvråk 2 Ore nabb, Hornborgasjön TJ

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson