ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER NOVEMBER 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
2004-11-28 Havsörn minst 12 S. delen av Hornborgasjön JJ
2004-11-27 Steglits 1 fågelmatn. i trädgård, Odensberg UC,IC
Gråsiska 6 fågelmatn. i trädgård, Odensberg UC,IC
Bergfink 2 fågelmatn. i trädgård, Odensberg UC,IC
Bofink 3 fågelmatn. i trädgård, Odensberg UC,IC
Koltrast 1 fågelmatn. i trädgård, Odensberg UC,IC
Sidensvans 30 fågelmatn. i trädgård, Odensberg UC,IC
2004-11-23 Fjällvråk 1 skruvande, mot S. över Plantis, Falköping LS
2004-11-21 Gråhäger 1 mot N, över Falbygdens ost MF,JJ
Havsörn 1 ung Ore backar, Hornborgasjön JJ
2004-11-20 Sidensvans 12 V. om Vilhelmsro/kyrkogården MF
2004-11-19 Sidensvans 30 Hasselgatan 15, Falköping LS
2004-11-13 Havsörn 5 (varav 2 ad) S. delen av Hornborgasjön JJ
Stjärtmes 10 Vadboden, Bjurum JJ
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum JJ
Sidensvans 40 Hjulsbro-Friggeråker ÅAb
Sidensvans 12 Marka k:a ÅAb
Havsörn 2 Västorpsviken, Hornborgasjön ÅAb,IO
Salskrake 104 Västorpsviken, Hornborgasjön ÅAb,IO
Bergand 3 Ytterberg, Hornborgasjön ÅAb,IO
2004-11-07 Forsärla 3 Tippen - Hulesjön, Falköping ÅAb,LFr
Gråsiska minst 50 Tippen - Hulesjön, Falköping ÅAb,LFr
Sädesärla 1 Tippen - Hulesjön, Falköping ÅAb,LFr
Rödhake 1 Tippen - Hulesjön, Falköping ÅAb,LFr
Havsörn 1 Sjötorpasjön ÅAb
Sångsvan 47 Sjötorpasjön ÅAb
Varfågel 1 2 km N. om Stenstorp EL
2004-11-06 Sädesärla 1 reningsverket, Falköping ÅAb
Blå kärrhök 1 ungfågel St. Bjurum ÅAb
Salskrake 1 Skårsjön ÅAb
Havsörn 2 Hånger-Almeö, Hornborgasjön TJ
Salskrake minst 5 N. om Ore nabb, Hornborgasjön TJ
2004-11-05 Fjällvråk 1 ovanför Skårs kalkbruk ÅAb
2004-11-01 Tretåig hackspett 1 gammelskogen Ryfors HS,IMB
Varfågel 1 mellan Sandhem och Vistorp HS,IMB
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IO Inge Olsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson