ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER NOVEMBER 2005
 

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2005-11-27 Havsörn 3 ad S. delen av Hornborgasjön JJ
  Fjällvråk 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Stenfalk 1 hona S. delen av Hornborgasjön JJ
  Sidensvans 10 Solhemsgatan, Falköping MS,TG
 
  2005-11-25 Blå kärrhök 1 hane söder om S. Tvärvägen, Falköping LS
 
  2005-11-23 Sidensvans >40 Centralskolan -> Statoil, Falköping MF
 
  2005-11-20 Varfågel 1 Järnbron, Hornborgasjön JJ
  Havsörn 1 ad Almeö-området, Hornborgasjön JJ
  Varfågel 1 N om Dagsnäs, Hornborgasjön JJ
  Gråsiska c:a 15 p-plats V om Vadboden, Bjurum MF,JJ
 
  2005-11-19 Sidensvans 150 Hasselgat 15, Falköping LS
  Gråsiska 120 Hasselgat 15, Falköping LS
  Havsörn minst 6 Almeö-området, Hornborgasjön MF,JJ
  Salskrake c:a 40 Almeö, Hornborgasjön MF,JJ
  Gråsiska 10-tal Almeö, Hornborgasjön MF,JJ
  Bofink 7 Hornborgamaden MF,JJ
  Fjällvråk 1 Hornborgamaden MF,JJ
  Ormvråk 3 Hornborgamaden MF,JJ
  Gärdsmyg 1 Hornborgamaden MF,JJ
  Varfågel 1 Hornborgamaden MF,JJ
  Fjällvråk 1 Falköpings soptipp/väg 47 MF,JJ
  Sidensvans 7 överflyg. Östertullsgat, Falköping MF
 
  2005-11-17 Sidensvans 75 Mössebergsskolan, Falköping LS
 
  2005-11-11 Fjällvråk 1 Falköpings flygfält MF,JJ
 
  2005-11-10 Sidensvans c:a 45 Biblioteket, Falköping MF
 
  2005-11-09 Sidensvans c:a 75 Wetterlinsgatan/Hollendergatan LiF
 
  2005-11-07 Pilgrimsfalk 1 hane Mönarp ÅAb
  Fjällvråk 4 Mönarp ÅAb
 
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson