ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER NOVEMBER 2006
 
2006-11-11      
Häger 1 ex mot N Sikagården JöG JoG
Grågås 1 ex Agnestadssjön  JöG JoG
Kaja 1200 Vilhelmsro--Tippen JöG JoG
     
Halsbandskaja minst 5, + många "av ostlig härkomst" Vilhelmsro JöG JoG
Den östliga formen soemmerringii, som häckar i östra Europa västerut till östra Finland, vilket förmodligen är ursprunget för de som regelbundet sträcker förbi och övervintrar på Falbygden i små antal.
       
Råka 1 Vilhelmsro JöG JoG
Pilfink 120 Vilhelmsro JöG JoG
Sidensvans 170 ex (88% juv) Vilhelmsberg JöG JoG
     
     
2006-11-12      
Havstrut 1 mot S Falköping  JoG
Turkduva 1 Wetterlinsgatan × Götavägen JoG
Gråtrut 120 (45+18+45+12) ex mot S kl 7.40--7.50    Falköping JoG
Fiskmås 95 mot N Falköping JoG
Skrattmås 1--2 ex mot N Falköping JoG
Större turturduva 1 Ångermanland, Falköping JoG
Ängspiplärka 1 Mönarp JöG JoG
Stare 2--3 Mönarp JöG JoG
Tofsvipa 58-59 Mönarp fam. Grahn
Knölsvan 20 ad 4+1 juv Sjötorpasjön JöG JoG
Häger 3 juv Sjötorpasjön JöG JoG
Gräsand 396 Sjötorpasjön JöG JoG
Knipa 8 Sjötorpasjön JöG JoG
Skäggmes flera Sjötorpasjön JöG JoG
Sidensvans 1 Dotorpsplanen, Falköping JoG
Sidensvans 3 Ångermanland, Falköping JoG
Sidensvans 70 Vilhelmsberg   fam. Grahn
Sidensvans 110 Wetterlinsgatan JöG JoG
Tamduva 75 Kinnarp--Slutarp JoG
Forsärla 2 Hulesjöns inlopp JöG JoG
       
       
2006-11-13      
Forsärla 1 Falköpings reningsverk JoG
Kricka 1 Hulesjön    JoG
Snatterand 1 hona Hulesjön    JoG
Stare 18 Mönarpa mossar JoG
Fjällvråk 4 Mönarpsområdet AG SG JoG
Tofsvipa 66 Mönarpa mossar AG SG JoG
Gråsiska/brunsiska 15-tal Mönarp JoG
Bergfink 100-tal Mössebergsparken JoG
Stenknäck 6 Mössebergsparken JoG
Enkelbeckasin 1 Friggeråker JoG
Häger 1 Friggeråker JoG
Gräsand 500 Svandammarna JoG
Gräsand 290 Djurparken JoG
Sidensvans 30-tal Wetterlinsgatan JoG
Turkduva 1 sjung Fredriksbergsparken, Falköping JoG
Stenknäck 21 överflygande Allianskyrkan, Falköping JoG
       
       
Summering av simfåglar runt Falköping (Sjötorpasjön, Hulesjön, Svandammarna, Djurparken, Agnestadssjön, Marjarpsdammen) etc. under helgen 11 - 13/11:
Gräsand 1210 Falköping med omnejd JoG JöG
Kricka 4    
Snatterand 1    
Sångsvan ca 55    
Sothöna 6    
Rörhöna 2    
Knölsvan 25    
Storskrake 3