ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER OKTOBER 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
             26/10 Stenknäck 1 Wetterlinsgat 11, Falköping JJ
Sidensvans 10 Järnvägsgatan, Falköping JJ
Havsörn 4 på isen, mitt på Hornborgasjön JJ
Skäggdopping 1 Ytterberg, Hornborgasjön MF,JJ
Enkelbeckasin 1 Ytterberg, Hornborgasjön MF,JJ
Salskrake 5 honor Ytterberg, Hornborgasjön MF,JJ
Fjällvråk 1 Stommen (Ytterberg) Hornborgasjön MF,JJ
Bergfink >25 Stommen (Ytterberg) Hornborgasjön MF,JJ
Ormvråk 1 Bossgården, Sätuna  MF,JJ
Stjärtmes 10 Almeö, Hornborgasjön JJ
Havsörn 2 Almeö, Hornborgasjön JJ
25/10 Svart svan 1 Sjötorpasjön, Markabäckens utlopp AA,BL
Skrattmås 1 Sjötorpasjön, Markabäckens utlopp AA,BL
Skäggdopping 1 Sjötorpasjön, Markabäckens utlopp AA,BL
Havsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
Salskrake 12 Ytterberg, Hornborgasjön JJ
Tornfalk 3 Stommen (Ytterberg) Hornborgasjön JJ
24/10 Strömstare 1 Hornborga bro JJ
Duvhök 1 Almeö, Hornborgasjön JJ
Fjällvråk 2 Hornborgamaden JJ
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum JJ
23/10 Sidensvans 12 Scheelegatan, Falköping LS
21/10 Stjärtmes 5 trädgård, Odensberg UC,IC
19/10 Havsörn 1 Vässtorpsviken, Hornborgasjön MF,JJ
Varfågel 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Grön-/bergfink >300, bland. flock p-plats Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
18/10 Blå kärrhök 1 Luttra JAd
15/10 Svartsnäppa 1 Fågeludden, Hornborgasjön LS
Enkelbeckasin 15 Fågeludden, Hornborgasjön LS
Havsörn 1 (1K) Hälsingsgården, Hornborgasjön LS
14/10 Smådopping 1 Vartoftasjön LS
12/10 Havsörn 4 S. delen av Hornborgasjön JJ
Blå kärrhök 1 honfärg. S. delen av Hornborgasjön JJ
11/10 Svarthätta 1 hona Hasselgatan 15, Falköping LS
10/10 Svarthätta 1 hona Hasselgatan 15, Falköping LS
9/10 Dvärgbeckasin 1 Sjötorpasjön ÅAb
7/10 Smådopping 2 Agnestadsjön LS
Pilgrimsfalk 1 jagande Agnestadsjön LS
5/10 Spetsstjärtad snäppa 1 Ö. hamnen, Lidköping MF,JJ,LFr m.fl.
Havsörn 2 S. delen av Hornborgasjön JJ
Pilgrimsfalk 1 ad  Vadboden/Trandansen, Bjurum JJ
Sädgås 9 över Hulesjön, Falköping ÅAb
Kungsfiskare 1 Hulesjön, Falköping ÅAb

OBSERVATÖRER
AA Agneta Axéll
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BL Bengt Lööw
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson