ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER OKTOBER 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
2004-10-31 Smådopping 1 Agnestadsjön LS
Enkelbeckasin 3 Agnestadsjön LS
Kricka 5 Agnestadsjön LS
Vinterhämpling 7 Agnestadsjön LS
Stare Agnestadsjön LS
Sidensvans 6 Agnestadsjön LS
Stjärtand 5 Hulesjön LS
Bläsand Hulesjön LS
Gräsand 332  Hulesjön LS
Knipa Hulesjön LS
Kricka 20  Hulesjön LS
Mindre hackspett 1 Hulesjön LS
Forsärla 3 Hulesjön LS
Rödhake 2 Hulesjön LS
Gärdsmyg 3 Hulesjön LS
2004-10-30 Ökenstenskvätta 1 hane strax N. om Sandhem ÅAb,ILA,LS
Snösparv 12 nära Marka k:a ÅAb,ILA
2004-10-27 Salskrake 3 Sjötorpasjön ÅAb
Fjällvråk 3 Sjötorpasjön ÅAb
Blå kärrhök 2 hanar Sjötorpasjön ÅAb
2004-10-24 Storskarv 3 Hasselgatan 15, Falköping LS
Skogsduva 3 Hasselgatan 15, Falköping LS
Gråsiska 3 Hasselgatan 15, Falköping LS
Sparvhök 4 Hasselgatan 15, Falköping LS
Stenknäck 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
Steglits 2 Hasselgatan 15, Falköping LS
2004-10-23 Sidensvans 500 Hasselgatan 15, Falköping LS
Fjällvråk 1 ex mot S. Hasselgatan 15, Falköping LS
2004-10-22 Salskrake 2 Sjötorpasjön ÅAb
Stjärtand 3 Sjötorpasjön ÅAb
Grågås 1512 Sjötorpasjön ÅAb
Kanadagås 536 Sjötorpasjön ÅAb
2004-10-21 Sidensvans 900 Falbygdens ost, Falköping ÅAb
2004-10-19 Sädesärla 1 Hulesjön, Falköping ÅAb
Vafågel 1 Hulesjön, Falköping ÅAb
2004-10-18 Bergand 1 Sjötorpasjön ÅAb
2004-10-17 Sädesärla 2 reningsverket Falköping ÅAb
2004-10-16 Sidensvans 1000-1500 Grönelundsgatan, Falköping ÅAb, AL
Brun kärrhök 1 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
Salskrake 62 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
Stjärtand 3 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
Skedand 3 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
Snatterand 106 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
Havsörn 1 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
Duvhök 1 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
Sothöna 2111 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
Vigg 432 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
Bläsand 824 Ytterberg - Vässtorps åsar ÅAb, AL
2004-10-14 Sidensvans >10 kv Läkaren, Falköping MF
2004-10-11 Sidensvans c:a 10 Bredablick, Mösseberg JJ
Blå kärrhök 1 hane Ållebergs änne JJ
2004-10-10 Sidensvans c:a 50 Hasselgatan, Falköping LS
2004-10-09 Sidensvans 2 Hällestad LS
2004-10-08 Sädesärla 3 reningsverket Falköping ÅAb
2004-10-07 Grågås 1310 Sjötorpasjön ÅAb
Fisktärna 1 Sjötorpasjön ÅAb
Skedand 2 Sjötorpasjön ÅAb
Snatterand 1 Sjötorpasjön ÅAb
Varfågel 1 Sjötorpasjön ÅAb
Sidensvans 400 Åsarp ortsbefolkn gm ÅAb
2004-10-06 Bergfink 8000 Ålleberg ÅAb
Blå kärrhök 2 Ålleberg ÅAb
Sparvhök 2 Ålleberg ÅAb
Ormvråk 2 Ålleberg ÅAb
Duvhök 1 Ålleberg ÅAb
Stripgås 1 V. om Ålleberg ÅAb
2004-10-03 Gransångare 2-3 (varav 1 sj.) Hasselgatan 15, Falköping LS
Gråsiska 25 Hasselgatan 15, Falköping LS
Nötkråka 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
Domherre 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
Stenknäck 4 Hasselgatan 15, Falköping LS
Dubbeltrast 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
Tornfalk 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
2004-10-02 Kungsfiskare 1 Pösan, Stenstorp EL
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson