ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER OKTOBER 2005
 

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2005-10-31 Sidensvans c:a 15 Odenplan, Falköping LiF
 
  2005-10-30 Sidensvans 27 Björkbacken, Gökhem MF,JJ,LiF
  Gråsiska 14 rastande Hasselgatan 15, Falköping LS
  Fjällvråk 1 ad överflyg slalombacken, Mösseberg LS
 
  2005-10-29 Korp 16 rastande över slalombacken, Mösseberg LS
  Spillkråka 1 rastande norr slalombacken, Mösseberg LS
 
  2005-10-28 Sidensvans 7 djurparken, Mösseberg MF,JJ
  Fjällvråk 1 Slättaberget, Gökhem MF,JJ
 
  2005-10-25 Turkduva 4 Gotthards, Falköping LS
  Sidensvans 75 OK/Q8, Falköping LS
 
  2005-10-24 Sidensvans c:a 300 Uppståndelsens kapell, Falköping MF
 
  2005-10-23 Råka 1 Plantis, Falköping LS
 
  2005-10-22 Ringtrast 1 hane Björkbacken, Gökhem LiF
  Nötkråka 1 Pankasjön/Motionscentralen MF,JJ
  Duvhök 1 hona över SÖ Mösseberg LS
  Råka 1 Drakängsgatan, Södra Bestorp LS
  Råka 1 Agnestadsjön EL
  Blå kärrhök 1 hona Agnestadsjön EL
 
  2005-10-19 Blå kärrhök 1 honf. Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Duvhök 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
 
  2005-10-15 Storlom 2 Ytterberg, Hornborgasjön ÅAb
  Varfågel 1 Ytterberg, Hornborgasjön ÅAb
  Vinterhämpling 5 Ytterberg, Hornborgasjön ÅAb
  Havsörn 3 Ytterberg, Hornborgasjön ÅAb
  Fiskgjuse 1 Ytterberg, Hornborgasjön ÅAb
  Svartsnäppa 1 Ytterberg, Hornborgasjön ÅAb
  Blå kärrhök 2 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb
  Rödhuvad dykand 1 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb
  Duvhök 1 ung hane Hulesjön, Falköping ÅAb
 
  2005-10-14 Nötkråka 1 hörd Hasselgatan 15, Falköping LS
 
  2005-10-13 Fjällvråk 1 Mönarp MF
  Sångsvan >75 Rogestorp MF
 
  2005-10-11 Blå kärrhök 1 hane Vårkumla IH
 
  2005-10-10 Steglits c:a 100 videt, Hulesjön Falköping IH
 
  2005-10-09 Blå kärrhök 2 hane
1 hona
Snösbäck IH
  Kärrsnäppa 2 Agnestadsjön IH
 
  2005-10-06 Rörhöna 2 Hulesjön CM
  Mindre hackspett 1 Torten, Floby IH
 
  2005-10-05 Forsärla 1 reningsverket Falköping MF
  Steglits >15 Ö. om reningsverket Falköping MF
 
  2005-10-04 Bivråk 2 Lillegården, Valtorp MF,JJ
 
  2005-10-03 Nötkråka 1 Hokällan, Ålleberg HS,IMB
  Bergfink/Bofink c:a 4000 platån Ålleberg HS,IMB
 
  2005-10-02 Nötkråka hörd Vråhålan, Mösseberg MF,JJ
  Kattuggla 1 "klävittande" Prästgården, Friggeråker LFr
  Fjällvråk 3 Mönarp LFr
  Havsörn 3 Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Fiskgjuse 1 Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Blå kärrhök 3-4 honf. Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Vattenrall 3 Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Gluttsnäppa 1 Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Rödbena hörd Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Svartsnäppa hörd Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Enkelbeckasin 10-tal Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Tornfalk 1 Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Skäggmes 8 Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Kärrsnäppa 10-tal Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Fjällvråk 1 Almeö-området, Hornborgasjön FFK
  Sparvhök 1 Almeö-området, Hornborgasjön FFK
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson