FAKTA

I området runt Hornborgasjön övervintrar både havsörn och kungsörn.

Under december till januari finns en utfodringsplats för dessa stora fåglar i den sydligaste delen av Hornborgasjön.Till större delen används trafikdödat vilt vilket innebär att tillgången är ojämn.

Det är Falbygdens fågelklubb som sköter utfodringsplatsen som drivs i samarbete med  ÖRN 72 och Länsstyrelsen Hornborgasjön

Utfodringsplatsen vid Vadboden ligger i närheten av Bjurums kyrka, vid väg 184 mellan Skara och Falköping, och kan beskådas från informationsbyggnaden vid Rastplats Trandansen.

Fågelklubben har målsättningen att ha öppet hus i Trandansen under några januarihelger. Du hittar aktuell information om detta på fågelklubbens hemsida www.fagelklubben.se

Sidan uppdaterad i mars 2022.


Havsörnen Valdemar är märkt som bounge på norra smålandskusten, 26 maj 1997 (enda ungen i boet).

Valdemar 17 februari 2012, på sitt 16:e år

©Jan Johansson


Valdemar vintern 2000-2001,
vid utfodringsplatsen i Bjurum


©Jan Johansson

Ringmärkt örn vid utfodringsplatsen


©Jan Johansson

  


Andra arter som kan ses är korp, skata, kråka, kaja, duvhök, ormvråk, fjällvråk, talgoxe m.fl.
  


©Jan Johansson