Havsörnen Valdemar
är märkt som bounge på norra smålandskusten,
26 maj 1997 (enda ungen i boet).

Valdemar 17 februari 2012, på sitt 16:e år


©Jan Johansson


Valdemar vintern 2000-2001,
vid utfodringsplatsen i Bjurum


©Jan Johansson


Ringmärkt örn vid utfodringsplatsen


©Jan Johansson

 

  
 


FAKTA

I området runt Hornborgasjön övervintrar både havsörn och kungsörn.

Örnarna utfodras med veterinärbesiktigat kött och varje vinter läggs c:a 3 ton föda ut åt örnarna.

Födan läggs ut efter mörkrets inbrott, för att minimera störningar.

För närvarande sköts utfodringsplatsen av frivillig arbetskraft från Falbygdens fågelklubb och drivs i samarbete med ÖRN 72 och Länsstyrelsen.

Utfodringsplatsen vid Vadboden ligger i närheten av Bjurums kyrka, vid väg 184 mellan Skara och Falköping, och kan beskådas från informationsbyggnaden vid
"Rastplats Trandansen".
 


Andra arter som kan ses är korp, skata, kråka, kaja, duvhök, ormvråk, fjällvråk, talgoxe m.fl.
  

Duvhök
Foto: Jan Johansson