ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER SEPTEMBER 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
28/9 Ägretthäger 1 Almeö, Hornborgasjön ÅAb
Blå kärrhök 2 Almeö, Hornborgasjön ÅAb
Gransångare 1 Almeö, Hornborgasjön ÅAb
Trana 1000 str. Almeö, Hornborgasjön ÅAb
Bläsand 640 Almeö, Hornborgasjön ÅAb
Havsörn 3 (varav 2 ad) S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
Blå kärrhök 1 honfärg. Vadboden, Bjurum MF,JJ
Brushane 1 S. om Jälabron LS
27/9 Aftonfalk 1 ung Mönarp ÅAb
26/9 Steglits >60 inlopp Hulesjön / Falköpings soptipp MF,JJ
21/9 Havsörn 1 juv Hornborgasjön MF,JJ
Stjärtmes c:a 15 p-plats Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Gransångare 1 sjung. Prästgården, Friggeråker LFr
20/9 Blå kärrhök 1 hane Mönarp CJ,LFr
Steglits c:a 30 Mönarp CJ,LFr
Gransångare 1 sjung. Prästgården, Friggeråker LFr
18/9 Ägretthäger 1 Hångers udde, Hornborgasjön GS,HS,UT
17/9 Bläsand 4 par Agnestadsjön JAd
Sångsvan 2 ad + 2 juv Agnestadsjön JAd
Lärkfalk 1 Agnestadsjön JAd
Brun kärrhök 1 juv Agnestadsjön JAd
14/9 Stjärtmes 11 Torrevalla > Alphem, Floby MF,JJ
Forsärla 2 Torrevalladammen, Floby MF,JJ
13/9 Svartmes  40 Herstorp, Odensberg SD 
Rödstr. piplärka  1 Mönarp SGr 
12/9 Lärkfalk 1 över Falköping ÅAb
7/9 Ägretthäger  1 utanför Dagsnäs, Hornborgasjön LS 
Svart svan  1 ad Ytterberg, Hornborgasjön LS 
Snatterand  100 Hornborgasjön LS 
Havsörn  2 ad N. Hornborgasjön LS 
Havsörn  2 juv/subad S. Hornborgasjön LS 
Pilgrimsfalk  1 ad hona Sätunamaden, Hornborgasjön LS 
Pilgrimsfalk  1 hane Trandansen, Bjurum LS m.fl.
Lärkfalk  4-5 
(varav minst 2 juv)
S. Hornborgasjön LS m.fl.
St. strandpipare  5 S. Sätunamaden, Hornborgasjön LS 
Kärrsnäppa  1 Sätunamaden, Hornborgasjön LS 
Myrspov  1 Trandansen, Bjurum LS m.fl.
Brushane  1 hona Ytterberg, Hornborgasjön LS 
Gluttsnäppa  5 Ytterberg, Hornborgasjön LS 
Tornseglare  1 Ytterberg, Hornborgasjön LS 
Gulärla  15 Sätunamaden, Hornborgasjön LS 
Bergfink  3 Ytterberg, Hornborgasjön LS 
Vattenrall  2 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb 
Dubbelbeckasin  1 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb 
Rörhöna  5 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb 
6/9 Blå kärrhök 1 hane Rogestorp EL
4/9 Havsörn 1 ung S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
3/9 Stäpphök 1 ung Mönarp ÅAb
Blå kärrhök 4 Mönarp ÅAb
Tornfalk 2 Mönarp ÅAb
Ormvråk 5 Mönarp ÅAb
Stenfalk 1 Mönarp ÅAb
Duvhök 1 hane Mönarp ÅAb
Pilgrimsfalk 1 Mönarp IN gm ÅAb
2/9 Ljungpipare 400 Kvänum Vara LS

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IN Ingemar Nilsson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson