ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER SEPTEMBER 2005
 
 

Smalnäbbad nötkråka har besökt sibiriska tallar på minst två ställen i Falköping under hösten (urätna kottar under träden, kottsättningen verkar dock varit usel).
/ JoG


Simfågelräkningen i kommunen 2223 sept gav följande totalsiffror:
smådopping 7, skäggdopping 28, häger 2, mellanskarv 2, sångsvan 25, knölsvan 24, grågås 26, kanadagås 11, gräsand 700, kricka 35, bläsand 66, stjärtand 5, skedand 1, vigg 7, knipa 46, storskrake 2, sothöna 84.
/ JoG

 

 

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2005-09-26 Stjärtmes 2 nordöstra Mösseberg CF
  Gransångare 1 sjung. bakom Friggeråkers verkstäder CJ,LFr
 
  2005-09-25 Rödstrupig piplärka 1 Bredablick JoG,JöG
  Bofink/bergfink 600 str. Bredablick JoG,JöG
  Ängspiplärka 70 str. Bredablick JoG,JöG
  Nötskrika 9 str. mot S, Bredablick JoG,JöG
  Mellanskarv 18 str. Falköping JoG,JöG
  Gransångare 2 Grimskullen JoG
  Nötkråka 20 observationer av hamstrande individer på knappt två timmar vid Bredablick, antagligen från minst tre revir och minimum fyra olika individer JoG,JöG
 
  2005-09-24 Nötskrika 12 str. mot S, Uddagårdens kalkbrott JoG,JöG
  Stenfalk 1 str. Uddagårdens kalkbrott JoG,JöG
  Stenfalk 1 Agnestadssjön JoG,JöG
  Tofsvipa 350 Agnestadssjön JoG,JöG
  Turkduva 1 mot S, Berga kalkbrott JoG,JöG
  Trädlärka 1 mot S, Uddagårdens kalkbrott JoG,JöG
  Trädlärka 1 Djupadalen, Karleby JoG,JöG
  Forsärla 1+1 str Uddagårdens kalkbrott JoG,JöG
  Forsärla 1 rast. Skattegården, Karleby JoG,JöG
  Forsärla minst 4 Falköpings reningsverk JoG,JöG
  Svart rödstjärt 5 (två familjer) Uddagårdens kalkbrott JoG,JöG
  Hämpling ca 500 Agnestad JoG,JöG
  Gransångare 1 Hulesjön JoG,JöG
  Gransångare 1 Odengatan, Falköping JoG,JöG
  Korp minst 110 Falköpings soptipp JoG,JöG
  Stenfalk 1 fälten bakom Friggeråkers bygdegård LFr
 
  2005-09-23 Rödbena
(möjligen isländsk/från Färöarna, formen robusta)
1 Agnestadssjön JoG
  Forsärla 1 Agnestadssjön JoG
  Forsärla 1 Naglarp JoG
  Forsärla 5 Falköpings reningsverk JoG
  Gransångare 1 Hulesjön JoG
  Steglits 67 Falköpings soptipp JoG
  Nötkråka 1 Naglarp
(landade i den enda hasselbusken på ett par km!)
AG,SGn,JoG
  Stenfalk 1 Prästgården, Friggeråker LFr
 
  2005-09-22 Nötkråka 1 strax S. om Skövde (sedd från tåget) JoG
  Nötkråka 6 (trol. 4 olika par) Mösseberg JoG
  Stenfalk 1 Mönarp JoG
  Rödstrupig piplärka 1 juv, rastande Mönarp JoG
  Gransångare 1 Bredablick JoG
 
  2005-09-14 Kungsfiskare 1-2 Lidan, mellan Jäla och Grolanda IH
 
  2005-09-07 Rödspov
rasen islandica
9 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb
  Snatterand 91 utanför Pagoden, Fågeludden ÅAb
 
  2005-09-06 Varfågel 1 Mönarp IH
 
  2005-09-05 Nötkråka flera vägen över Stångaberget, Mösseberg CJ
  Nötkråka flera motionscentralen, Mösseberg CJ
 
  2005-09-04 Pilgrimsfalk 1 str. över Östergården, Gökhem MF,JJ
  Pilgrimsfalk 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
  Lärkfalk 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
  Grönbena 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
  Blå kärrhök 1 hane Rogestorp IH
  Rödstr. piplärka 1 f.d. gräsmatteodlingar, Rogestorp IH
 
  2005-09-03 Grågås c:a 600 Sjötorpasjön UC
  Kanadagås 2 Sjötorpasjön UC
  Knölsvan 7 ad, 14 juv Sjötorpasjön UC
  Skäggdopping 15 ad Sjötorpasjön UC
  Skäggdopping 2+2+1 juv Sjötorpasjön UC
  Sothöna 50 Sjötorpasjön UC
  Gräsand 50 Sjötorpasjön UC
  Bläsand 30 Sjötorpasjön UC
  Snatterand 1 hane Sjötorpasjön UC
  Gråhäger 2 Sjötorpasjön UC
  Storskarv 1 Sjötorpasjön UC
  Knipa 2 Sjötorpasjön UC
  Trana 2 Sjötorpasjön UC
 
  2005-09-01 Fiskgjuse 1 G:a Göteborgsvägen ÅAb
  Bivråk 1 G:a Göteborgsvägen ÅAb
  Brun kärrhök 1 Redberga ÅAb
  Blå kärrhök 1 hane Redberga ÅAb
  Stenfalk 1 juv Hornborgasjön IH
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CF Catarina Fritiofsson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson