ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER SEPTEMBER 2006
DATUM ART ANTAL LOKAL OBS
2006-09-30 Röd glada 4 Mönarp
(satt sida vid sida på en av ledningsstolparna)
MF,JJ
  Blå kärrhök 1 hane Mönarp MF,JJ
  Stjärtmes 10 Solhemsgat, Falköping LS
         
2006-09-24 Lärk-/afton-/stenfalk 2 mot S kl 7.00 Wetterlinsgatan, Falköping JoG
  Tornfalk 1 mot S kl 6.55 Wetterlinsgatan, Falköping JoG
  Pilgrimsfalk 1 juv hane med byte Lilla Dotorp, Friggeråker JöG,JoG
  Turkduva 6 Stora Bäckabo, Friggeråker JöG,JoG
  Forsärla 1 Stora Bäckabo, Friggeråker JöG,JoG
  Forsärla 1 Marjarp, Friggeråker JöG,JoG
  Nötskrika 1 sträckande Marjarp, Friggeråker JöG,JoG
  Havsörn 1 subad Slättaberget, Gökhem fam Grahn
  Sparvhök 5 sträckande Slättaberget, Gökhem JöG,JoG
  Ormvråk 18 sträckande Slättaberget, Gökhem JöG,JoG
  Tornfalk 3 sträckande Slättaberget, Gökhem JöG,JoG
  Stenfalk 1 sträckande Slättaberget, Gökhem JöG,JoG
  Pilgrimsfalk 1 jagande Slättaberget, Gökhem JöG,JoG
  Spillkråka 1 Slättaberget, Gökhem JöG,JoG
  Trädlärka 1 sträckande Slättaberget, Gökhem JöG,JoG
  Nötskrika 15 + 5 sträckande Slättaberget, Gökhem JöG,JoG
  Nötkråka 1 Mössebergs västsida JöG,JoG
  Blå kärrhök 2 hanar Luttramossen JoG
  Blå kärrhök 1 honfärgad Redberga JoG
  Duvhök 1 juv hona jagade Hulesjön JoG
  Större hackspett 1 Plantis, Falköping JoG
  Forsärla 3 juv Falköpings reningsverk JoG
  Nötskrika 2 sträckande Luttra JoG
         
2006-09-23 Gransångare 1 sjung Slalombacken JöG,JoG
  Stjärtmes 10 Bredablick JöG,JoG
  Nötkråka 1 Bredablick JöG,JoG
  Nötkråka 1 flög från Bredablick, hämtade hasselnötter på Idrottsgatan JöG,JoG
  Gråsiska/brunsiska 1 Bredablick JöG,JoG
  Röd glada 1 ad 1 juv + 1 Hopamarken, Karleby JöG,JoG
  Blå kärrhök 2 honfärgade Viken--Karleby JöG,JoG
  Stenfalk 1 honfärgad Snösbäck JöG,JoG
         
2006-09-22 Forsärla 1 Agnestadssjön JoG
  Mindre hackspett 1 öster om Falköpings soptipp JoG
  Forsärla 7 kring Falköpings soptipp JoG
  Röd glada 1 ad, 1 juv Mönarp--Naglarp AG,SGn,JoG
  Blå kärrhök 1 hane Mönarp JoG
  Storspov 1 Mönarpa mossar  
  Nötskrika 3+4 sträckande Mönarp JoG
  Tretåig hackspett gamla hackspår Bergstugan, Mösseberg JoG
  Stjärtmes hördes Mössebergs djurpark JoG
  Stjärtmes 10-tal i ren granskog! Mösseberg JoG
  Nötkråka 1 Sjömossen, Bergsjön JoG
  Nötkråka 2 ex S om Bergsjön JoG
  Stenfalk 1 honfärgad Sjötorpasjön JoG
  Vattenrall 2 Sjötorpasjön JoG
  Forsärla 1-2 Sjötorpasjön JoG
  Skäggmes flera Sjötorpasjön JoG
  Stjärtmes 13 Sjötorpasjön JoG
         
  Totalsiffror från simfågelräkningar på Falbygden 2006-09-22, JoG:

smådopping 5
skäggdopping 17
mellanskarv 1
sångsvan 32
häger 1
knölsvan 11
grågås 81
kanadagås 24
bläsand 123
kricka 62
gräsand 965
stjärtand 3
brunand 13
vigg 11
knipa 38
storskrake 3
rörhöna 5
sothöna 62
         
2006-09-10 Nötkråka 1 överflygande N. Grindstugan RW
         
2006-09-03 Röd glada 2 Luttra EL
  Brun kärrhök 2 Mönarp EL
  Tornfalk 1 Mönarp EL
  Röd glada 1 Agnestad IMB
  Blå kärrhök 1 ad hane Agnestad IMB
  Storspov 1 Agnestad IMB
         
2006-09-01 Röd glada 1 Agnestad MSu
 
 
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson
EV Emma Vidmark
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
MSu Marcus Sundberg
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson