SJÖTORPAJÖN


 
Sjötorpasjöns fågeltorn  18 juli 1999
 
En grund näringsrik slättsjö belägen ca 6 km SV Falköping. Den är 1200 m lång och 800 m bred. Vattendjupet är ca 1,5 m på djupaste stället. Mycket bladvass och kaveldun utmed stränderna, framförallt i SV. Rikt fågelliv, särskilt vår och höst.

Att hitta:
Från Falköping åker man väg 47 mot Vänersborg. Efter ca 6 km vägvisare "Odensberg 2", sväng vänster. Framme vid samhället, sväng vänster över järnvägsbron, vägvisare "Göteve 4". Efter ca 1200 m, går en mindre grusväg ned till sjön. Där finns ett fågeltorn, enkel fikaplats samt plats för några bilar.

Att se:
Mycket andfåglar rastar vår och höst.
Under 70-80-talen har kanadagåsen etablerat sig som sjöns karaktärsfågel på hösten. Drygt tusen rastande, som mest i slutet av oktober.
Av häckfåglar kan nämnas: knölsvan, sångsvan, skäggdopping, sothöna, brun kärrhök, skäggmes, rörsångare, sävsångare, sävsparv, mindre hackspett m fl. arter.
En naturbetesmark sträcker sig längs hela östra sidan. Betesmarken omfattar också en kalkgrusås som ligger utmed stranden i södra delen. På åsen finns backsippa, gullviva m fl. fina torrbacksväxter.

Att tänka på:
Fiske är tillåtet för allmänheten om fiskekort köpes. Sutare är mycket talrik i sjön. Vidare finns: gädda, abborre, mört och sjöruda.
En vandring runt sjön är ca 3 km. De besvärligaste vattendragen är spångade.

Historik:
Från 1870-1933 har sjön sänkts flera gånger. Vattennivån har sjunkit drygt 1 meter p g a dessa sänkningar. Den strandskog som finns på västra sidan har till större delen växt upp på den mark som torrlagts.Före sista sänkningen var sjön mycket rik på kräftor.

Tillbaka till kartan.