SKÅDARTIPS AUGUSTI 2004

 
 
Åk till Mönarp!

Den tid som vi är inne i nu är den bästa rovfågeltiden på året och Mönarp är Falbygdens bästa rovfågellokal. För någon vecka sedan såg vi den första blå kärrhöken och därmed var det hela igång. Därefter har minst en röd glada setts och brunhökarna och vråkarna är många. De här dagarna för ett år sedan upptäckte Ingemar Nilsson en ung stäpphök som sedan gladde många under flera dagar. Det kan hända igen.
Den som kollar på SVALAN ser att stäpphökar har börjat dyka upp på flera ställen i landet under de senaste dagarna. 
Där finns också andra fåglar att beskåda i Mönarp– för några dagar sedan kunde man se fler än 200 brushanar, en härlig syn.
En annan fågelart som är något av Mönarps specialitet är rödstrupig piplärka. Lyssna efter locklätet från uppflygande piplärkor. Ängspiplärkorna kör ett upprepat swip – swip i uppfloget men om man hör ett högt något utdraget spiiii är det en rödstrupe. Är man inte OK med lätena kan man titta på dem. De rödstrupiga skiljer sig högts väsentligt från ängspiplärkorna genom att vara kraftigare tecknade och ha större kontrast i dräkten. Kolla i fågelboken! En bra metod är att gå med tubkikaren framför sej så att man snabbt kan ställa in på piplärkor som ser misstänkta ut.
En annan nordbo som flyttar nu är blåhaken. Titta i igenväxta diken med småbuskar och var beredd att snabbt få in fokus med tuben.

Det finns således starka skäl att bege sej till Mönarp. En bra plats att utgå ifrån är den andra parkeringen utmed Jälavägen. Kullarna utmed vägen mot Slutarp är också bra.

Åke
(30 aug 2004)

 


Åk ut för lyssna efter
vaktel och kornknarr

Det finns en bra eftersäsong för vaktel och kornknarr, på senaste tiden har ett flertal hörts i västgötalandskapet. Hos oss har vaktel hörts vid Ålleberg och vid Agnestadssjön. De sitter vid denna tid ofta i mognande sädesfält. Speciellt just nu med varma och lugna nätter kan detta vara en riktigt bra aktivitet.

Åke