SKÅDARTIPS JULI 2004

 
 
För många fågelintresserade är juli en period av ringa intresse. De flesta fåglar har slutat sjunga och det mesta verkar ganska stillastående.
Juli är emellertid en månad då allt kan hända. Som en mina skådarkollegor sa – en riktig jokermånad.
Den pålitligaste händelsen är att vadarna flyttar mot söder för fullt. Grönbenor, gluttsnäppor och andra Tringavadare rastar i grunda vattensamlingar lite var stans i landskapet och där lämpliga rastplatser i form av gyttjiga ständer finns kan man även se småvadare och strandpipare.
Den två bästa vadarlokalerna i vårt område är Vadboden i södra delen av Hornborgasjön samt utanför gömslena på Fågeludden i samma sjö. Om vädret är dåligt kan man faktiskt med lite tur se de flesta av våra vadararter på dessa platser. Sirliga svartsnäppor och gluttsnäppor och grant röda spovsnäppor och kustsnäppor och de mer talrika kärrsnäpporna och större strandpiparna för att nämna några. Passa på att titta på dem nu medan de har sommardräkterna kvar, längre fram mot hösten har de bytt till vinterdräkt och är svårare att skilja åt. Med fronter och lågtryck är vadarna betydligt mer benägna att rasta på sin väg från häckplatserna uppe i norr till övervintringsplatserna längre söderut. Är vädret högtrycksbetonat är de rastande vadarna färre, då flyger de direkt till Nordsjöstränderna utan att rasta.

Vill man besöka en riktigt fin rastlokal för vadare åker man på en dagstur till Getterön och Morups Tånge i Halland. Eller följer med på Fågelklubbens resa dit den 15 augusti.

Åke