SKÅDARTIPS JULI 2005

 
Många fågelintresserade tycker att juli är en riktig B – månad. De flesta fåglar har slutat sjunga och det känns med en gång helt dött i markerna. Juli är emellertid månaden när allt kan hända, se bara på amurfalken i Kalmar och styltsnäppan på Öland. För att inte tala om den mindre skrikörnen för några dagar sedan på Kråks skjutfält i vårt eget landskap.
Den pålitligaste händelsen är att vadarna flyttar mot söder för fullt. Grönbenor, gluttsnäppor och andra tringavadare rastar i grunda vattensamlingar lite var stans i landskapet och där lämpliga rastplatser finns i form av gyttjiga ständer kan man även se många av de mindre arterna. De bästa vadarlokalerna i vårt område är Vadboden i södra delen av Hornborgasjön samt utanför gömslena på Fågeludden i samma sjö. Om vädret är dåligt kan man faktiskt med lite tur se de flesta av våra vadararter på dessa platser; Sirliga svartsnäppor och gluttsnäppor och grant röda spovsnäppor och kustsnäppor bland de mer talrika kärrsnäpporna och större strandpiparna för att nämna några. Passa på att titta på dem nu medan de har sommardräkterna kvar, längre fram mot hösten har de bytt till vinterdräkt och är då svårare att skilja åt.


Den välkända vyn mot Vadbodskullen från Trandansen!
 

Den senaste tiden har vi haft värme och högtryck vilket brukar betyda att få vadare rastar men med lite fler fronter och lågtryck är de betydligt mer benägna att stanna upp på sin väg från häckplatserna uppe i norr till övervintringsplatserna längre söderut.
Många tycker att vadarna är svåra att skilja åt men med en bra fågelbok i handen  brukar det gå bra att reda ut de flesta arterna.
Ett bra sätt att lära sig mer är att följa med på klubbens årliga vadarresa till Getterön och Morups Tånge. Ta en titt i programmet!

Åke skrev och fotograferade