SKÅDARTIPS JUNI 2004

 
 
 Spana efter rovfåglar från TrandansenJust nu är det lämpligt att spana efter rovfåglar runt södra Hornborgasjön. Flera intressanta arter har setts där under den senaste tiden.
En mindre skrikörn har hållit till i området under de senaste två veckorna. Det är en yngre fågel med tydliga vita fläckar på vingtäckarspetsarna.
Helt nyligen har dessutom en brun glada och en aftonfalk setts. Aftonfalken är en gammal hane.
Kanske är det samma aftonfalk som sågs vid Uddagårdens kalkbrott tidigt i maj och senare vid Falköpings soptipp i början av juni?

Det är dessutom gott om andra rovfåglar i grannskapet.
Bruna kärrhökar och fiskgjusar ses ständigt, lärkfalkar jagar svalor och andra tättingar över strandängarna.
Egendomligt nog har en stenfalkhona setts jaga runt Dagsnäs vid två tillfällen under de senaste dagarna.
Bivråk ses nära nog dagligen. Detta förutom områdets ormvråkar och tornfalkar.

Bästa obsplatserna är på höjden framför infarten till Dagsnäs eller på backen mellan Bjurums kyrka och Trandansen. Spana förträdesvis söderut, alltså från sjön.

Studera fågelboken innan och ta sedan med den; stora rovfåglar är inget lätt kapitel!

Åke Abrahamsson
(Den 25 juni 2004)