SKÅDARTIPS NOVEMBER 2005

 
 
Skådartips i november.

När man kommer in i november brukar fågellivet gå ner på riktig tomgång. Det är med andra ord ganska tomt i markerna! Detta har man emellertid ingen känning av om man åker till sjön Östen eller allra helst till Tidandalen från Boterstena och norrut. Området runt Östen hyser för närvarande minst 18 000 gäss, mest sädgäss, och den bästa platsen att ägna sig åt dem är Boterstena eller rättar sagt vägen mellan Boterstena och Tidavad några kilometer norr om sjön. Utmed den vägen finns en kulle där man kan parkera och från vilken man har en jättefin utsikt utåt slätten. Stora gåsflockar går normalt och betar i det här området.
Det finns andra gäss än sädgäss att spana efter, i allhelgonahelgen sågs en fin flock med trettiofem spetsbergsgäss bland sädgässen. Där finns dock mer än gäss att titta på. Det är gott om rovfåglar, till exempel båda örnarna, fjällvråkar och blåhökar samt i helgen även jordugglor. De första snösparvarna för säsongen har setts och det finns plats för rena överraskningar. Så länge det är milt kommer gässen att stanna kvar, det finns således alla skäl i världen att spendera en dag i detta fantastiska område.

Åke