KOMMANDE AKTIVITETER

      

NOTISER


Programpunkter finns i Svarthaken - KLICKA HÄR >>Klubbens resepolicy – resor med övernattning. Denna innebär att resan blir av om tillräckligt många anmäler sig och att det finns ledare samt att övriga arrangemang kan ordnas. Preliminär anmälan senast tre veckor innan eller per angett datum. Efter detta datum är anmälan bindande vilket innebär att du får betala för din plats även om du inte följer med. Sjukdom är giltigt förfall. Senast per sista anmälningsdagen finns ett fast pris på resan att tillgå. Du kan fritt hoppa av fram till och med detta datum.

UTFLYKTER FÖR DAGLEDIGA
"Onsdagsgruppen"

Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter genom hela vintern. Ni som är intresserade av att titta på fåglar i skog och mark bör hänga med på detta. Såväl gamla som nya deltagare hälsas alltid varmt välkomna. Det handlar om att vara ute några timmar varje onsdag förmiddag från tidigast sju till framåt middagen i bra fågelmarker. Det hela bygger på att hitta fåglarna tillsammans, var och en efter sin förmåga.

OBS: Från och med onsdag den 29 novemer samlas vi klockan 09.00

Samling är som vanligt på Fredriksbergskyrkans parkering.
Tills vidare åker vi i egna bilar.

Välkomna!

/Anita och Kenneth

Tag kontakt med Anita eller Kenneth om det finns någon tveksamhet om vädret.
Några förkunskaper behövs egentligen inte.

Anita har tfn 0515 - 80078, mobil 0705 – 87 09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23.

OBS Ta med fika och kläder efter väder gäller.

Länkar till alla rapporter från onsdagsgruppen finns samlade här >>>>

Programmet 2023

Anmälan gäller till de flesta aktiviteterna, detta anges vid respektive aktivitet. Samåkning när så är möjligt. Vid resor utanför Skaraborg delar de som åker med i bilen på, för närvarande, 18,50 per mil. Även i övrigt, om den som kör vill ha ersättning. Ta alltid med fika och kläder efter väder. Vi samlas alltid på Fredriksbergskyrkans parkering. Aktiviteter kan ställas in om det saknas ledare.

NOVEMBER

OBS: Från och med onsdag den 29 novemer samlas Onsdagsgruppen klockan 09.00.

Torsdag 30 november
klockan 18.00

Torsdagsträff i klubblokalen.
Alla hälsas varmt välkomna. Ett enkelt program, snack och lite fika skall det bli.

DECEMBER

Onsdagen den 13 december
klockan 19.00
Luciafika i klubblokalen

Vi ordnar ett trevligt lussefika kanske med någon överraskning dessutom.
Anita ansvarar, ring Anita tfn 070 587 09 08

Resterande programpunkter finns i Svarthaken - KLICKA HÄR >>

OBS: Samtliga gamla notiser (från 2002-2023) finner du genom att klicka här >>


AKTUELLA OBSAR >>>Mindre hackspett, trevligt höstmöte i närmiljö

Hackspetten var helt inställd på att leta gallbildningar på åkertistel. Gallen bearbetar den för att komma åt larven av borrflugan Urophora cardui (finns inget svenskt namn). Gallen, som nu på hösten är nästan trähård, håller hackspetten fast med fötterna när den bearbetar den.

Borrflugan, som kommer fram på vårkanten, är också en trevlig bekantskap, kanske något större än en mygga. Har ett spel som man nästan associerar till orrspel när den springer runt på blad och viftar med vingarna.

// Jan (och Mari) 2023-11-11

Ser bilderna större samt se fler bilder genom att klicka här >>


©Jan Johansson


©Mari Friberg


©Mari Friberg


Föreningsnytt

På söndagen den 5 november avslutades exkursionsprogrammet med en "Havsörnssafari". En programpunkt som funnits med i många år, men som kanske har gjort sitt. Vi var endast två som gav oss iväg. En fin dag med fantastisk fina skäggmesar längs med vallen vid Utloppet. Duvhök och sparvhök, orm- och fjällvråk, havsörn samt blå kärrhök. Inte illa. Simänderna har bytt till vårdräkt, så stjärtänder och skedänder är lika granna så som vi vill se dem.

Den 16 november har vi ny torsdagsträff klockan 18. Efter säsongen skall vi utvärdera för att se vart vi är på väg.

Nästa månadsmöte är den 21 november därefter återstår endast lucia den 13 december,.

En viktigt arbete har inletts: programmet för 2024. Vi har lärt oss mycket under åren, men saker ändrar sig. Det som var bra en gång är inte alltid bra. Kom gärna med tips och förslag.

Titta även in på klubbens Facebooksida. Där händer mycket.

// Åke 231106


Så himla bra!

Det traditionella bildföredraget i Slötagården i oktober lockade mellan 45 - 50 deltagare. Det  var Torleif Halvorsen som hade med sig ett bildföredrag som han kallar Stort, smått och mittemellan i våra hemmamarker. Det behöver inte vara ett reportage från Yttre Mongoliet för att fungera. Det räcker gott med allt det vackra som vi  har omkring oss.

// Åke 231020


En epok är till ända

I början av 1990-talet byggdes ett skafferi i skogen bakom Ebbholmen  för örnutfodringen vid Hornborgasjön. Lennart, Håkan och Jan har monterat ner det och kört det till Tippen med traktorkärra. Många av er har varit där men nu är det rent skogen. Vi tänker på namn som Gösta Eriksson, Ulrich Tourbier, Ingemar Carlsson, Rolf Grahm, Helge Sundén och många fler. De flesta finns inte bland oss längre.

// Åke 231019

Klicka på bilderna för att se dem större.


©Håkan Fridner


©Håkan Fridner


Reserapport

Öland lever verkligen upp till namnet Solen och Vindarnas Ö. Vi var 7 deltagare och när vi lyckades hittade lä kunde vi njuta av sträckande Fjällvråkar och Tranor. 110 arter lyckades vi se vilket är alldeles lysande. Den ovanligaste arten vi såg var en flock med Kornsparvar som häckar sparsamt i Skåne och på Öland. 

Artlista finns här >>

// Erik

Klicka på bilderna för att se dem större.

Myrspov


©Thomas Asp

Svartbukig prutgås


©Thomas Asp


Anders Bertilsson

I dagarna nåddes vi av det sorgliga beskedet att Anders Bertilsson, en stor naturvän och fantastiskt duktig botanist, på måndagen den 18/9 gått ur tiden i en ålder av 85 år. Under början av 80-talet hade vi i Falbygdens Fågelklubb en period av stor botanisk aktivitet. Det var under denna tid som vi kom i kontakt med Anders som kom att betyda mycket för oss i föreningen. Med sina botaniska kunskaper samt trivsamma och sympatiska sätt stöttade han och hjälpte föreningen att utveckla den botaniska verksamheten. På hösten 1983 inbjöd Falbygdens Fågelklubb, där Anders också var aktiv, botanister från hela Skaraborg för att diskutera en idé kring en kommande länsflora. Det hela utvecklade sig till att på våren 1984 bli starten på arbetet med Västergötlands landskapsflora och bildandet av Västergötlands Botaniska Förening. I allt detta var Anders en av de drivande krafterna. Han kom att vara aktiv i den botaniska föreningen under hela projektet fram till florans publicering år 2002 och många år därefter. Vårt samarbete med Anders fortsatte under hela inventeringsperioden mellan 1984 och 1997 och Anders fortsatte vara medlem i Fågelklubben tills för något år sedan.
Det är med saknad och sorg vi tänker på Anders bortgång, men med stor glädje på de tillfällen vi fick möjlighet att träffas.

Christer Larsson


Tranor, tranor, tranor...

Denna makalösa höst har vi satt nya tranrekord varje vecka. Det senaste från den andra oktober lyder på 23700. Vi har aldrig någonsin varit över 20 000 tidigare. Alla siffror finns i transtatistiken här >> (skrolla ned på den länkade sidan)
Jag tänker ibland på vad P O Swanberg skulle ha sagt om han hade fått se detta. Vi har hans samlade tranmaterial på fältstationen, trettio välfyllda pärmar i exemplarisk ordning.
Den fantastiska bilden här nedan är tagen strax innan det är dags för tranorna att åka ut på fälten för att äta frukost. Vilket skådespel! Som framgår av bilden har de under hela hösten haft sitt nattkvarter i anslutning till Bjurumskanalen - Tvärkanalen.

// Åke 231003

Klicka på bilden för att se den större.


©Jan Johansson


"Kommunligan"

Varje vinter har jag någonstans visat resultatet i "kommunligan". Det vill säga hur många arter som har setts i våra näraliggande kommuner under året. Jo, året är inte slut men det blir inte så mycket mer; år efter år har vi för vår del hamnat på cirka 220. Så här ser det ut i slutet på september:

Falköping        217
Lidköping       215
Skövde          211      
Mariestad       210
Skara            206
Tidaholm       179

Som synes är det inga fantastiska skillnader mellan kommunerna. Till nyår kommer vi med ett slutresultat. Genom tiderna har det setts fler än 300 arter i vår kommun.

//Åke 2023-09-21


Hedersutmärkelse

Birdlife Sverige, f d Sveriges Ornitologiska Förening utser varje år någon eller några medlemmar som mottagare till föreningens finaste utmärkelse förtjänstplaketten. På dess hemsida kan man efter lite letande finna listan över vilka som erhållit denna. Listan innehåller då kända namn som Unger, Järås och Wirdheim och naturligtvis också många obekanta. För att erhålla förtjänstplaketten ska man enligt motiveringen på hemsidan ha verkat positivt för fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning. 
Helgen 21-23 april hade Birdlife Sverige sin riksstämma i Skara. På detta möte tilldelades vår ordförande Åke Abrahamsson tillsammans med tre andra mottagare årets förtjänstplakett. Motiveringen som angavs i Vår Fågelvärld var för arbetet med tornfalksprojektet men i Grus utvidgades motiveringen till insatser vid Hornborgasjön och föreningsarbetet i stort. I vår förening kan vi naturligtvis hålla med om motiveringen och kanske särskilt då det sistnämnda. Utmärkelsen är synnerligen välförtjänt och vi vill framhålla att Åke kanske är den enda i gamla Skaraborg som erhållit den. 
För att uppmärksamma hedersutmärkelsen överlämnade vår förening på augustimötet en akvarell till Åke. En tornfalksfjäder målad av Evert Arnoldsson. Ytterligare en fjäder i hatten för en mycket välförtjänt mottagare. 

// Lennart 2023-08-20


Rapport från onsdagsgruppen

Rapport från
5 juli >>

Tidigare rapporter finns här >>


©Evert Arnoldsson