SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1978

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1978
Sjötorpasjön under 1978
En fågelresa genom Polen
En tillbakablick på jubileumsåret 1978
Häckfågeltaxering vid Bredegården, Hornborgasjön 1978
Något om sothönan i Sjötorpasjön 1970-1977
Ortolansparven - En av Falbygdens ornitologiska begivenheter
Sträckräkningar i Åsledalen hösten 1978Svarthaken 1:a årgången 1978