SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1979

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1979
Sjötorpasjön under 1979
Camargue-resan våren 1979
En kort tillbakablick på det gångna året
Fåglar på Falköpings soptipp
Något om knölsvanens (Cygnus olor) förekomst i Sjötorpasjön
Rostgumpsvala (Hirundo daurica) anträffad på Falbygden 

Svarthaken 1979