SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1980

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1980
Sjötorpasjön under 1980
En dag på Hönö
Fåglar på Södra Hökensås
Hälg-möte
Observationer i länet 1980
Resa till antikens fåglar
Resa till Australien nov -79 - maj-80
Svensk fågelatlas
Undersökning av fågelholkar vi Sjötorpasjön 1980
Vid en hägerkoloni i Camargue
Året som gick (1980)


 

Svarthaken 1980