SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1981

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1981
Botanikcirkeln 1981
Sjötorpasjön 1981
Dammsnäppa i Hornborgasjön 1981
Från dröm till verklighet (fågeltorn vid Sjötorpasjön)
Fåglar i skog och på fjäll
Fåglar och växter i Pyrenéerna
Gläntan - blomsterparadis och skidcentrum
Mössebergsparken
Natur på Nordjylland
Rundö - fågelparadiset
Strödda anteckningar från Hornborgasjön 1981
Svensk fågelatlas i Skaraborgs län
Svenska vinterfågelräkningen
Södra Hökensås 1981
Utdrag ur ”Fladdermöss-handledning”
Året som gick

Svarthaken 1981