SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1982

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1982
Floran på Falköpings bangårdar
Gustav Kolthoff
Julius Nilsson - hedersmedlem och veteran inom fågelskyddet
Mitt första besök vid Hornborgasjön (kapitel ur boken "Minnen" 1897)
Nattaktiva arter på Falbygden
Natur i Kalmartrakten
Något om floran vid Skogastorps kvarn
Något om förekomsten av rovfåglar, sidensvans, varfågel och korp på Falbygden de två sistlidna vintrarna
Resa till sjöområdet vid Svaipa fågelskyddsområde 1982
Resebrev från Indonesien
Sjöfågeljakt i naturvårdsobjekt
Sjötorpasjön 1982
Skogsvårdsstyrelsens 5:3-projekt och naturvården
Strövtåg i Ume´traktens fågelmarker
Svensk fågelatlas i Falköpings kommun
Tornfalken förekomst i Skaraborgs län och på Falbygden
Ökenråtta på Falbygden

Svarthaken 1982