SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1983

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1983
Animalisk simfågelföda i Sjötorpasjön
Buskmus - igen!
Falbygdsgeologi
Floran på Falköpings bangårdar 2
Nattaktiva arter på Falbygden
Sjötorpasjön under 1983
Småvatten i Falköpings kommun
Tornfalk i holk - erfarenheter och resultat
Tranor
Vråhålan
Upprop: orkideér

Svarthaken 1983