SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1984-85

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1984-85
Botaniska notiser 1984-85
Falbygdsornitologens månadskalender
Fågellivet vid Sjötorpasjön under åren 1958-1983
Hornborgasjöns fältstation - En presentation av verksamheten.
Något om hökugglans invasion vintern 1983-1984
Sjötorpasjön - historik, geologi och vegetation
Studier av småfåglar häckande i holk vid Sjötorpasjön 1980-1983
Zoologiska notiser

 

Svarthaken 1984-85