SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1987

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1987
Botaniska notiser 1987
Att skåda fjärilar i Skaraborgs län
Ekehagens forntidsby - vegetations- och fågelinventering
Floran i Vårkumla socken
Hornborgasjön 1987
Sminkroten i Falköpings kommun 

Svarthaken 1987