SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1988

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1988
Botaniska notiser 1988
Floran i Kinneveds socken
Första busksångaren i Falköpings kommun
Jordugglor i Mönarp 1988
Kornknarr
Något om backsvalans förekomst i Falköping
Ortolansparvens status på Falbygden
Småspov i Mönarp
Ringmärkning av fåglar och något om verksamheten vid Hornborgasjön

 

Svarthaken 1988