SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1992

INNEHÅLL:
Kungsfiskarna i Falköpings kommun 1992
Setts i markerna 1992
"Frille"
Mera om tornfalken
Floran i Torbjörntorps socken
Så skimrande var aldrig havet!
Chlorophorius varius sedd i Sverige
Tänk om…
Sjötorpasjön 1991-1992
Vitvingad tärna i Sjötorpasjön
Botaniska notiser 1992
Öland - en ö att älska

 

Svarthaken 1992