SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1993

INNEHÅLL:
Större piplärka på Falbygden
Isabellatörnskata på Falbygden
Tundrapipare på Falbygden
Agnestadsjön - ny fågellokal på Falbygden
Äventyr i Österled
Setts i markerna 1993
Fladdermusinventering vid Hornborgasjön
Mera om buskmusen
Sjötorpasjön 1993
Botaniska notiser 1993
Några mosslokaler på Falbygden

 

Svarthaken 1993