SVARTHAKEN
Årsskrift utgiven av
Falbygdens Fågelklubb
Årgång 1995-1996

INNEHÅLL:
Setts i markerna 1995
Setts i markerna 1996
Vitögd dykand
Hornborgasjön 1996
Mongolpiparen vid Hornborgasjön
Åteln vid Vadboden
Botaniska notiser 1996
Sjötorpasjön Nu och Då 

Svarthaken (senaste årgången)