VARFÖR DANSAR TRANORNA

 


Det mest uppseendeväckande beteendet hos tranan och den som allmänheten förknippar med tranan torde vara trandansen. Trandansen utföres antingen av den ena eller båda makarna i ett par eller i mindre grupper av ungfåglar eller vårrastande tranflockar.
Utförandet är mycket varierat och improviserat. Dansen börjar ofta med en serie bugande rörelser. Fågeln höjer och sänker hastigt framkroppen, antingen på stället eller under hastig gång. Detta kombineras med att den snurrar runt och gör luftsprång, hela tiden med utbredda vingar. Ibland tar den grästuvor eller annan gripbart och kastar upp det i luften. Ofta avslutas dansen med att paret gemensamt tar en kortare flykt, särskilt om endast en av makarna har deltagit i dansen.
Vid t.ex. Hornborgasjön kan dansen vid enstaka tillfällen under våren spridas som ringar på vattnet hos de tusentals rastande tranorna. Nästan utan undantag dansar de, samtidigt som hela massan av fåglar rör sig sakta i en gemensam riktning, förmodligen i riktning från det som har utlöst dansen. Uppträdandet kan kanske bäst definieras som en s.k. ”överslagshandling.” Detta sker också ofta strax innan tranorna skall flyga till nattplats under kvällen.
Dansen kan enklast förklaras med att den bidrager till parbildningen och att den har en parsammanhållande funktion. Parbildningen, att skilja från parningen, påbörjas med stor sannolikhet redan i flockarna av ej häckningsmogna fåglar. Vid omkring fyra års ålder räknar man med att tranan kan genomföra häckning och dessförinnan skall således hanen och honan i paret ha träffats, lärt känna varandra och bland annat genom dansen ha knutits samman.

Clas Hermansson