KOMMANDE AKTIVITETER

      

NOTISER


Samtliga programpunkter finns i Svarthaken  - KLICKA HÄR >>
Smultronprogrammet
KLICKA HÄR >>

Om anmälan behövs framgår detta vid respektive aktivitet, i övrigt har vi ingen anmälan numera. Vi samlas alltid på Fredriksbergskyrkans parkering (övre delen av Wetterlinsgatan) om inte annat sägs under respektive programpunkt. Ta alltid med fika och kläder efter väder gäller. Om resa sker med privatbilar kan chauffören ta ut arton kronor per mil i reseersättning, som delas av dem som åker i bilen.


UTFLYKTER FÖR DAGLEDIGA
"Onsdagsgruppen"


Ni som är intresserade av att titta på fåglar i skog och mark bör hänga med på detta. Såväl gamla som nya deltagare hälsas alltid varmt välkomna. Det handlar om att vara ute några timmar varje onsdag förmiddag från tidigast sju till framåt middagen i bra fågelmarker. Det hela bygger på att hitta fåglarna tillsammans – var och en efter sin förmåga.

Länkar till alla rapporter från onsdagsgruppen finns samlade här >>>>

OBS:
Från och med den 26 mars startar utflykterna för daglediga kl 07.00


Samling är som vanligt på Fredriksbergskyrkans parkering.
Välkomna!
/Anita och Kenneth

Ta med fika. Kläder efter väder gäller
Tag kontakt med Anita eller Kenneth om det finns någon tveksamhet om vädret.
Några förkunskaper behövs egentligen inte.

Anita har tfn 0515 - 80078, mobil 0705 – 87 09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23.

KOMMANDE PROGRAMPUNKTER

JULI

Lördagen den 27 juli
klockan 07.00 - 12.00
Grimmestorp i Velinga söder om Tidaholm.

Spännande grusformationer och artrik miljö.
Tillsammans med Västkuststiftelsen. Grimmestorpaskogen ett stycke söder om Tidaholm är med sina isälvsavlagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på många sätt. Den kraftiga kuperingen skapar förutsättningar för många olika livsmiljöer, för både växter och djur. Knärot och tallört är vanliga och svampfloran är rik. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck.
Samling vid ingången till reservatet från väg 2844, Tidaholm – Mullsjö. RT90 6440760 1390357. Leder gör Åke Abrahamsson som Du kan ringa för mer information på tfn 070 660 24 53

AUGUSTI

Lördagen den 3 augusti
klockan 08.00
Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig
Traditionelt slåttergille, tag med lie och räfsa. Vi bjuder på slåttermat.
Ring Torgny 0515-71 10 09 som ansvarar och som har all information som tänkas kan.

Tisdagen den 6 augusti
klockan 18.00
Säsongsuppstart vid Trandansen

Stor tradition! Vi har som vanligt korvgrytan kokande. Kom när du vill men korven går till vid halv sju tiden. Om du behöver samåkning från staden kan du ringa Åke Abrahamsson som har tfn 070 660 24 53.

Lördagen den 10 augusti
klockan 05.00.

Grosshamn i Bohuslän
Sotekanalen, Sotehuvud, Tjurpannan, Ramsvik och Haby bukt är namn som förknippas med denna plats i mellersta Bohuslän. Sagolikt vackert landskap. Bra fågelskådning, i synnerhet om det blåser bra från väster. Tänk på att augusti är de mindre och de gulnäbbade lirornas tid. Åke leder och Åke har tfn 070 660 24 53.

Söndagen den 18 augusti
klockan 16.00
Kinneviken vid Vänern

En jättefin sträcklokal när det vill sig. Vi provar får vi se. För riktigt många år sedan gjorde vi detta flera gånger i veckan under ett par års tid. Det var då, sedan har det varit magrare. Ledare är ännu inte utsedd men för info ring Åke tfn 070 660 24 53.


Samtliga
programpunkter finns i Svarthaken  - KLICKA HÄR >>

OBS: Samtliga gamla notiser (från 2002-2019) finner du genom att klicka här >>


AKTUELLA OBSAR >>>


Rapportera mera

Det är klent med fågelrapporter från Falbygden i sommar. En enda kornknarr - nära Stenstorp. Ingen mindre flugsnappare, ingen sommargylling och så vidare. När jag tittar på Falköpings kommun ser jag många obsar från Hornborgasjön men i övrigt magert. De rapporterna är för övrigt av folk från annat håll. Det är ganska många som har access till Artportalen numera så det borde finnas mer. Det gäller f ö inte bara fåglarna utan även övriga artgrupper. Flera är rätt duktiga även på växter och insekter numera men det är få rapporter. Nu är det inget självändamål över det hela utan det är viktigt för forskningen. Det är den som Artportalen är till för. Det som inte rapporteras är egentligen värdelöst utom möjligen för den enskilde, Det är inte det märkvärdiga utan det vardagliga som är viktigt även om det bara är en nässelfjäril.

//Åke 190715

Rovfjäril

©Mari Friberg


ONSDAGSGRUPPEN

Rapport från den 19 juni 2019 finns här >>

Länkar till alla rapporter från onsdagsgruppen finns samlade på en och samma sida sida >>


©Evert Arnoldsson


RINGMÄRKNING

... av berguvsunge i kommunen 2019-06-16.

Klicka för större bild!


©Thomas Asp


Gylling tours

Ja, det skulle kunna vara det lite skämtsamma namnet på klubbens Skåneresa för några dagar sedan. Det höll dock på att gå åt pipsvängen alldeles med gyllingarna eftersom Ravlunda skjutfält var stängt och Drakamöllan var tyst. Det ordnade sig bra ändå till sist eftersom vi fick höra sommargyllingar i rikt mått vid Vombs fure. Artlistan mönstrar 116 arter, vilket är jättebra med tanke på att vårflyttningen är över; således handlar det mest om bofasta fåglar och lite retursträckande vadare så här års.Vi var nio resenärer i en minibuss - ett härligt gäng! Författaren har tagit bilderna - en vit stork och en svartsnäppa.

//Åke 190611

KLICKA FÖR STÖRRE BILDER + ARTLISTA >>©Åke Abrahamsson


ORTOLANSPARVAR

Läs Åkes artikel här >>


VIT STORK

Plåtad i Sköttning av av Lennart Sundh, den 18 maj. Upptäckt 17 maj vid Sikagårdskorset. Då larmad av Kristian Kjellberg. Flög senare åt McDonalds. Andrahandslarm den 18 maj. Fågeln stod då i Sköttning.

Klicka för större bilder!
©Lennart Sundh


Kvismaren lördag 18 maj - en superresa

Vad sägs om turturduva, aftonfalk, vitvingad tärna, fjällpipare och inte minst sjungande ortolansparvar under några förmiddagstimmar. Samt mycket mera.

Artlista finns här >>

2019-05-19 Åke


RINGMÄRKNING KATTUGGLOR

4 st välnärda kattuggleungar blev ringmärkta idag, 2 maj 2019. En stor kull alltså, inte så vanligt med så många ungar tydligen.
Således en lyckad häckning i holken som sitter på gaveln på stallet, i trädgården vid torpet hos Jan.
Det var i grevens tid, ungarna kommer sannolikt att lämna holken inom mycket kort tid.
Tack Åke och Helge
!

Klicka för fler bilder >>

/Mari och Jan


©Mari Friberg


Från en solig backslänt 22 april 2019

Bild 1. Solitärbi på väg ner till larvens bokammare med pollen.

Bild 2. Större svävfluga som flygande ”lägger” ägg över området där solitärbiet har sin larvkammare. När larven kläckts fram kommer den att leta upp biets larvkammare, sätta i sig pollenförrådet och slutligen äta upp bilarven.

Bild 3. Äggläggning kan även ske genom att svävflugan borrar ner baken och lägger ägg i jorden.

/Jan Johansson

Klicka för större bilder!
©Jan Johansson


GÅ MED I VGOF

GRUS är förmodligen tillsammans med Vår Fågelvärld Sveriges vackraste fågeltidskrift. Om du blir medlem i Västergötlands Ornitologiska Förening får du den minst fyra gånger per år.

Titta in på föreningens  hemsida så ser du hur man gör.