ONSDAGSGRUPPEN

·  

Rapport från den 16 januari 2019 finns
här >>
 Rapport från den 12 december 2018
här >>

 Rapport från den 28 november 2018
här >>

 Rapport från den 21 november 2018 här >>Rapport från den 14 november
2018 här >>


©Evert ArnoldssonRapport från den 7 november 2018
här >>©Evert ArnoldssonRapport från 31 oktober 2018 här >>


©Evert Arnoldsson