ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JUNI 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
JUNI SAMMANSTÄLLNING NATTAKTIVA ARTER klicka här >>>
2004-06-30 Lärkfalk 1 (mot N. med byte)  Varholmen Dala LS
Rosenfink 1 sjung. 300 m. N. om Bredablick TJ
2004-06-28 Brushane 5 hanar, 1 hona Vadboden, Bjurum MF,JJ
M. hackspett 1 Nya Dala, Dala LS
2004-06-26 Skräntärna 4 Rönäs udde, S. Hornborgasjön ÅAb
Hornuggla 1 spel. G:a Göteborgsvägen Tippen ÅAb
2004-06-25 Spetsbergsgås 1 rast Vadboden ÅAB,ILA
Lärkfalk 1 Vadboden ÅAB,ILA
2004-06-23 Vaktel 1 Mönarp ÅAB,ILA
2004-06-17 M. hackspett 2 Tovarpsmossen, Göteved SGr
2004-06-12 Vaktel minst 2 spel. Uddagården, Synnerål LFr
Rapphöna 1 Uddagården, Synnerål LFr
Kornknarr 1 spel Friggeråker >> Klockaregården LFr
Kornknarr 1 spel SO. Åsle mosse LFr
2004-06-11 Svart rödstjärt 1 sjung. VL:s silo, Falköping TJ
2004-06-08 Skogsduva 4 (2 kullar) Gudhem ÅAb m.fl
Busksångare 1 Uddagården, Ålleberg ÅAb,AL m.fl.
2004-06-07 Sommargylling 1 Nybrogat, Broddetorp MS
2004-06-05 M. strandpipare 1 ad + 1 pull A-borrning, Falköping MF,JJ
Orre 2 Brismene ÅAb,HS
2004-06-03 Gräshoppsångare 1 sjung. kanten av koloniomr, Vilhelmsro MF
Busksångare 1 sjung. Synnerål LFr
Kornknarr 1 Friggeråker >> Klockaregården LFr
början av juni Svart rödstjärt häckning Uddagårdens kalkbrott ÅAb m.fl
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
MS Marcus Sundberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson