ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER NOVEMBER 2006
         
DATUM ART ANTAL LOKAL OBS
         
Se familjens Grahns obsar för perioden 11 - 13/11 här >>
         
2006-11-26 Blå kärrhök 1 hane Skörstorp EL
         
2006-11-12 Varfågel 1 mellan Trandansen och Hånger MF,JJ
  Ormvråk 1 Vadboden MF,JJ
  Havsörn minst 5 mellan Trandansen och Almeö MF,JJ
  Fjällvråk 1 V. om Trandansen MF,JJ
  Skäggdopping 3 O. om Trandansen MF,JJ
  Gråhäger 1 Vadboden MF,JJ
  Ormvråk 1 Sätunamaden MF,JJ
  Fjällvråk 1 Sätunamaden MF,JJ
  Blå kärrhök 1 honf. Sätunamaden MF,JJ
  Gräsand 65 Hulesjön, Falköping LS
  Duvhök 1 ad hane Hulesjön, Falköping LS
  Bläsand 1 Hulesjön, Falköping LS
  Vigg 1 hona Hulesjön, Falköping LS
  Kricka 5 Hulesjön, Falköping LS
  Knipa 7 Hulesjön, Falköping LS
  Fiskmås 1, 1K Hulesjön, Falköping LS
  Gråtrut 12 Hulesjön, Falköping LS
  Gråhäger 2 Sjötorpasjön LS
  Storskrake 7 Sjötorpasjön LS
  Gräsand 350 Sjötorpasjön LS
  Kanadagås 78 Sjötorpasjön LS
  Knölsvan 16 Sjötorpasjön LS
  Sångsvan 3 Sjötorpasjön LS
  Knipa 8 Sjötorpasjön LS
  Tornfalk 1 Mönarp LS
  Fjällvråk 2 Mönarp LS
  Sångsvan 7 Mönarp LS
  Stare 15 Mönarp LS
         
2006-11-11 Varfågel 1 Ullene, hygge utmed riksvägen mot Vara LS
         
2006-11-10 Sidensvans ca 50 Stenstorps järnvägsstation JJ
         
2006-11-05 Sidensvans ca 20 Wetterlinsgatan, Falköping JJ
  Varfågel 1 koloniområdet intill vägen till Friggeråker JJ
         
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson
EV Emma Vidmark
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
MSu Marcus Sundberg
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson