VADBODEN

 

Trana
Foto: Jan Johansson 

 
Sydligaste delen av Hornborgasjön går ända ned till väg 184 mellan Falköping och Skara. Denna del av Hornborgasjön är inte restaurerad i samma omfattning som den norra delen. Den är fortfarande vass-, gräs- och videbeväxt till stor utsträckning utom den del som gränsar mot vägen där träd och buskar avverkats och där försök görs att hålla öppet med bete.

Söder om Bjurums kyrka rinner Bjurumsån in i sjön. Runt ån är det tidigt öppet vatten som lockar tidigare vårfåglar som änder, svan och gäss.

Att hitta:
Vid väg 184 mellan Skara och Falköping har man i anslutning till Bjurums kyrka sparat en ca 1 km lång slinga av den gamla landsvägen vilken i båda ändar ansluter till nya vägen och ytterligare två anslutningsvägar finns. Se upp med eventuella enkelriktningar.
Under trantid är här välskyltat och vid norra delen av den gamla vägslingan finns "Rastplats Trandansen" som är skyltad året om.
 
Att se:
Huvudattraktionen är givetvis de tusentals tranor som rastar här under några veckor i slutet av mars och april månad varje år.
Sedan början av 50-talet har det i området varit invasion av tranintresserade varje år. Men även på vintern är området intressant för fågelintresserade.
I anslutning till Hornborgasjön sköter Falbygdens fågelklubb en
örnutfodringsplats, så chansen att få se kungsörn, havsörn, duvhök, fjällvråk och framförallt korp från kullen vid "Trandansen" är mycket goda. Härifrån kan man också se övervintrande varfågel.

Vadboden 20 mars 1999

 
Tranor
När sedan vintern släpper sitt grepp och utfodringen av örn upphör i feb-mars gör vårflödet i Bjurumsån att Vadboden blir kringflutet av vatten, och öppet vatten gör att tidiga vattenfåglar samlas här. I mars samlas här sångsvan, grågäss, kanadagäss och diverse änder. I mitten av mars anländer så de första tranorna, för att några veckor senare vara tusentals.

Det kan vara upp till 10 000 tranor i anslutning till Hornborgasjön under en enskild dag den här perioden. Tusentals eller rättare sagt tiotusentals tranintresserade besöker området varje dag och beundrar de stora fåglarna som på nära håll låter sig beskådas. Är man intresserad av fåglars liv och beteende har man här utmärkta möjligheter att från kullen vid "Trandansen" följa tranornas liv under någon dag.
Tidigt på morgonen, med den uppåtgående solen i bakgrunden, kommer tranorna flygande från sin rastplats i Hornborgasjön för att landa vid Vadboden. Där har man på kvällen, efter att tranorna flugit till sin nattplats, lagt ut korn till tranorna.
Har man stått här en stund och tittat på tranorna ser man att det man vid första anblicken upplevt som en flock tranor är väl avgränsade enskilda par utan flockbeteende, vilka försvarar revir utrymme och matplats. Detta gör att det ständigt händer något här, man får också se både spel och parning.
Om det är lämpligt sträckväder skall man fram på eftermiddagen börja att spana efter insträckande tranor, som man kan se på långt håll över Mösseberg i söder. När de på hög höjd kommer över Vadboden sänker dom sig hastigt ner med ett slags sittande ställning med kupade vingar som en fallskärm för att inför landning plana ut.

Mot kvällningen är aktiviteten på tranorna som intensivast både ljud och rörelsemässigt. Omkring solnedgången flyger tranorna mot nattplatsen, vilket kan vara mäktigt om 3-4000 tranor i stort samtidigt lyfter.
I slutet av april är den stora tran- ocn turistinvasionen förbi.

Även efter transäsongen finns det fåglar att titta på i området. Gräsänder, skedänder, bläsänder m m finns nu att beskåda tillsammans med vadare som tofsvipa, gluttsnäppa, grönbenor och rödbenor. Av rovfåglar är det framförallt brun kärrhök som under sommaren alltid syns över sjöområdet.

Att tänka på:
I det här området finns begränsningar för var man får röra sig under senvinter- sommar. Ge akt på de restriktioner som finns. Kullen vid "Trandansen" är fritt att röra sig på, liksom vägen och anvisade parkeringar.

Historik:
Under hela 1900-talet har tranorna rastat här i anslutning till gårdarna Bjurum och Dagsnäs främst beroende på omfattande potatisodling vid dessa båda gårdar. På våren åt tranorna den spillpotatis som blivit kvar från föregående höst. När potatisodlingen upphörde kom man efter prov fram till att det enklaste var att ersätta spillpotatisen med korn. Uppskattat av tranorna och enkelt att sprida. När det är som mest tranor, läggs det ut ett par ton korn varje kväll.

Till kartan.

Till transidan